Terug naar home

Collectie opgaven moderne natuurkunde flink uitgebreid


De onderwerpen quantum en relativiteit maken nog niet heel lang deel uit van het natuurkundecurriculum. Voor elke leerling is quantum sinds examenjaar 2016 verplicht, aangezien het in het centraal schriftelijk eindexamen is opgenomen. Het onderwerp relativiteit maakt sinds 2016 deel uit van het schoolexamen.

Hier op natuurkunde.nl hebben we een flinke collectie opgaven waarmee ieder goed kan oefenen. In samenwerking met de diverse uitgevers hebben we uit verschillende methodes een aantal opgaven geplaatst.

Op Natuurkunde.nl stonden al enige tijd de quantumopgaven uit de lesmethode Nova (Malmberg), opgaven uit de lesmethode Pulsar (Noordhoff Uitgevers) en de voorbeeldexamensommen van het CvTE. Van alle opgaven zijn de antwoorden uitgewerkt en in te zien.

Sinds kort is daar ook een serie opgaven aan toegevoegd uit de methode Systematische Natuurkunde (ThiemeMeulenhoff) en Newton (ThiemeMeulenhoff).

 

 Uit Systematische Natuurkunde 

 

Uit Newton

 

Uit Nova (Natuurkunde 6 vwo|gymnasium, uit het hoofdstuk Quantumwereld):

 

Uit Pulsar (hoofdstuk Quantumfysica, Natuurkunde 6 vwo leerboek, 3e editie):

 

De voorbeeldexamensommen zijn te vinden op de pagina met vwo-examenuitwerkingen.