Over ons

Natuurkunde.nl is een initiatief van de hele natuurkundige gemeenschap in Nederland. Het doel van Natuurkunde.nl is te laten zien dat natuurkunde als vak volop in ontwikkeling is en door enthousiaste en creatieve mensen wordt beoefend. 

Het initiatief is financieel mogelijk gemaakt door de natuurkundefaculteiten van de Nederlandse universiteiten, Stichting Physica, Stichting FOM, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), diverse hbo-instellingen en enkele bedrijven. De Stichting natuurkunde.nl heeft de verantwoordelijkheid voor de realisering van het initiatief. 

Deze website is gericht op leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Een redactieraad bewaakt de kwaliteit van inhoud en didactische vormgeving. De webredactie zorgt voor ontwikkeling en onderhoud van de website, en voor het organiseren van de andere activiteiten. 

Naast de website www.natuurkunde.nl valt ook www.sciencespace.nl onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting natuurkunde.nl. De website www.sciencespace.nl richt zich op leerlingen uit de onderbouw, voor alle exacte vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde, techniek, science en wiskunde).

De redactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de beide websites ligt bij Martijn van Calmthout, hoofdredacteur. 

 

Contact:

 

Ontwikkeling en beheer van de site wordt verzorgd door de webredactie, bestaand uit:

 

Wanneer je belangstelling hebt om een artikel voor natuurkunde.nl te schrijven, kun je hiervoor de procedure nalezen in de auteursinstructie.