Over ons


Wie zijn wij?

Natuurkunde.nl is een initiatief van de hele natuurkundige gemeenschap in Nederland. Het doel van Natuurkunde.nl is te laten zien dat natuurkunde als vak volop in ontwikkeling is en door enthousiaste en creatieve mensen wordt beoefend.  

Het initiatief is financieel mogelijk gemaakt door de natuurkunde/betafaculteiten van de Nederlandse universiteiten, Stichting Physica, NWO-ENW, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), NVON, Spinozaprijswinnaars, een hbo-instelling en enkele bedrijven. De Stichting natuurkunde.nl heeft de verantwoordelijkheid voor de realisering van het initiatief. 

Deze website is gericht op leerlingen en docenten in de bovenbouw van havo en vwo. Een redactieraad bewaakt de kwaliteit van inhoud en didactische vormgeving. De webredactie zorgt voor ontwikkeling en onderhoud van de website, en voor het organiseren van de andere activiteiten. 

Naast de website www.natuurkunde.nl valt ook www.sciencespace.nl onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting natuurkunde.nl. De website www.sciencespace.nl richt zich op leerlingen uit de onderbouw, voor alle exacte vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde, techniek, science en wiskunde).

De redactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de beide websites ligt bij Martijn van Calmthout, hoofdredacteur. 

 

Contact:

 

Ontwikkeling en beheer van de site wordt verzorgd door de webredactie, bestaand uit: