Examen

Natuurkunde.nl bevat een grote verzameling examenopgaven natuurkunde vanaf 1999. Er is een pagina met opgaven voor havo en een pagina met opgaven voor vwo. Ieder jaar worden de nieuwe examenopgaven toegevoegd. Uitstekend oefenmateriaal!

Examenopgaven havo Examenopgaven vwo