Copyrightinformatie


© Stichting natuurkunde.nl, Enschede 2002. Alle rechten voorbehouden.

Alle werken en informatie op de pagina's van de website www.natuurkunde.nl zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van de Stichting natuurkunde.nl en/of haar licentiegevers.

Als gebruiker mag u de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Geen enkele openbaarmaking of verveelvoudiging is toegestaan, zoals verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik. Als uitzondering hierop is beperkte openbaarmaking of verveelvoudiging toegestaan mits uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik of voor gebruik in het eigen onderwijs aan leerlingen onder vermelding van de correcte bronvermelding.

De Stichting natuurkunde.nl heeft aan de inhoud van de website www.natuurkunde.nl de uiterste zorg besteed, doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.