Opgaven

Breking 1

Olie

Brekingshoek en brekingsindex.

Beta

Kobalt

Kernfysica, vervalreactie, massadefect en bindingsenergie.

Beta

La

Het element lanthanum is een betastraler.

Diamant

Diamant

Breking, grenshoek en volledige reflectie.

Kerncentrale

Kerncentrale

Werking van de kerncentrale.

Breking

Breking

Brekingshoeken en grenshoek.

Kerncentrale

Een kerncentrale

Energieproductie uit splijting.

Fm

Spiegeleffecten

Verklaring van luchtspiegelingen.

Dodewaard

Dodewaards einde

Hoe lang mag de kerncentrale nog mee?

Vlaggenmast

Een vlaggenmast

Krachten en momenten bij een vlaggenmast.

Absorptie

Waterstof

Frequentie van de bekende waterstoflijnen.

Thumb

TL-buis

Fluorescentie en kleur.

Natrium

Natrium

Vermogen en rendement van een natriumlamp.

Thumb

Lichtgolven

Breking van licht, maxima en ordes.

Geo3

Aristo-Geodreieck

Zwaartekracht en zwaartepunt bij een geodriehoek.

Evenwicht

Evenwicht

Krachten en momenten.

Kwik3

Kwik

Opsporen van kwikdampen.

Krukken

Krukken

Krachten op een kruk ontbinden.

Kwik2

Kwikdamp

Energieschema van kwik

Bal2

Vallende bal

Luchtweerstand op een bal.

Foto opstelling2

Foto-elektrisch effect

Bereken de remspanning

Gasbuis3

Foto-effect

Welke golflengten leveren elektrische stroom op?

Emissie

Emissiespectrum

Welke golflengten worden uitgezonden door waterstof?

Gasbuis2

Elektronenemissie

Fotocel voor het meten van stroomsterkte.