Kernfysici zien nieuw element

Onderwerp: Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

havo/vwo, kernfysica, gevorderd, 15-30 minEen opgave uit het tijdschrift Exaktueel

Opgave

Bronnen: De Volkskrant, 30 januari 1999 - NRC Handelsblad, 30 januari 1999

In de Volkskrant stond bovenstaand artikel (artikel 1). In de NRC stond een dergelijk artikel met net iets meer informatie. Een fragment van dat artikel staat ook hierboven afgedrukt (artikel 2).

a) Waarom is er zo'n grote snelheid nodig om een samensmelting tussen twee kernen tot stand te brengen?
b) In artikel 1 staat dat in de natuur 94 verschillende chemische elementen voorkomen. Vergelijk deze opmerking met de isotopentabel in Binas en verklaar hoe de schrijver tot deze uitspraak komt.
c) Leg uit dat plutonium en calcium samen een element vormen met 114 protonen in de kern.
d) Kun je uit de gegevens van artikel 1 weten hoeveel neutronen er in de kern van het nieuwe element zitten?

Het artikel in NRC Handelsblad geeft uitsluitsel.

e) Hoeveel kerndeeltjes bevat de kern van het nieuwe element?
f) Stel nu een reactievergelijking op, en bepaal welke deeltjes nog meer ontstaan bij deze reactie.
g) Bepaal hoe lang het duurt totdat 99,9 % van het gevormde element vervallen is.
h) Nieuwe elementen krijgen altijd een naam. Verzin een naam voor dit nieuwe element.