Terug naar home

Nieuwe Quantumopgaven op natuurkunde.nl


Ook voor het nieuwe examenonderwerp Quantumfysica is een extra set opgaven geplaatst op natuurkunde.nl. Zo kan iedereen oefenen en dit nog vrij onbekende onderdeel beter in de vingers krijgen. Het betreft verschillende quantumopgaven: een aantal opgaven uit de lesmethode Nova (Malmberg), opgaven uit de lesmethode Pulsar (Noordhoff Uitgevers) en de voorbeeldexamensommen van het CvTE. Van alle opgaven zijn de antwoorden uitgewerkt en in te zien.

Uit Nova (Natuurkunde 6 vwo|gymnasium, uit het hoofdstuk Quantumwereld):

Uit Pulsar (hoofdstuk Quantumfysica, Natuurkunde 6 vwo leerboek, 3e editie):

De voorbeeldexamensommen zijn te vinden op de pagina met vwo-examenuitwerkingen.