Icon up Overzicht

Samenvatting en opgaven hoofdstuk 5

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

Je kunt:

  • Omschrijven wat magnetische flux is
  • Uitleggen wat de wetten van Faraday en Lenz inhouden
  • Uitleggen hoe generatoren en transformatoren werken en waar ze worden toegepast
  • In eigen woorden uitleggen hoe inductiekoken werkt

Opgaven bij hoofdstuk 5: Inductie

Par. 5.1
48. Magnetische flux rangschikken
Par. 5.2
49. Faraday
50. Veranderende oppervlakten
51. Apparaten uitschakelen
52. Magnetisch geheugen
53. Stroomsterktes rangschikken
Par. 5.5
54. Transformator met kern
55. Vermogen en stroom
56. Doorbranden
57. Wet van Ohm
58. Hoogspanning
Par. 5.6
59. Inductiekoken

Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Startpagina Inductie Volgende