mannen en vrouwen stemverschil

Jos stelde deze vraag op 08 juni 2021 om 20:10.

Hallo,

Wat is de natuurkunde qua geluid, tonen en spraak achter het feit dat mannen en vrouwen verschillen in audio?


Groetjes, Jos 

Reacties

Gert Kiers op 08 juni 2021 om 20:36
In de basis komt het neer op de grootte van de ruimte(s) waar het geluid wordt gemaakt en de objecten die de trilling maken.

Bij vrouwen is meestal de afstand tussen stembanden en mondholte kleiner. Een kleinere afstand betekent een hoger geluid. Vergelijk het met muziekinstrumenten als een cornet (kleine trompet) en een hoorn. Een cornet produceert door zijn kleinere afmetingen hogere tonen.

Met een basisformule voor bijvoorbeeld een open-open systeem zie je de afhankelijkheid van de lengte (L) van het trillende object: L = n⋅½λ. De λ is evenredig met L. En via de golfsnelheid v = f⋅λ volgt dan dat f omgekeerd evenredig is met L.

Verder is er nog de grootte van de stemband. Deze zijn bij vrouwen ook kleiner. In sommige omstandigheden fungeren de banden als een snaar. Dezelfde redenering als hierboven gaat dan op.

De klankkleur die één persoon produceert, bijvoorbeeld laag en sonoor of hoog en scherp, heeft te maken met het manipuleren van de spanning in de stembanden. Vergelijkbaar met de spanning in een snaar op een gitaar.

Er moet wel gezegd worden dat het stemsysteem van een mens bijzonder complex is. De stembanden, keelholte en mond zijn in staat om zeer gevarieerde tonen te produceren waarbij bijvoorbeeld een vrouwenstem toch veel lager klinkt dan een mannenstem.
Jos op 09 juni 2021 om 15:19
Hallo.

In Binas tabel 27C2 zie ik informatie over mannen en vrouwen. Ik zie ook een grafiek waar ik helemaal in paniek begin te raken. Wat kan ik aflezen in die grafieken? Wat is de grafiek? 

Mijn vraag is echt heel eentonig, ik begrijp dit niet..


Jos
Theo de Klerk op 09 juni 2021 om 15:44
Zie ook https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/78585

D
eze grafieken zijn niet wezenlijk anders. Horizontaal staat de frequentie weer (van lage naar hoge tonen) en vertikaal de gevoeligheid. Als 30-jarige hoor je bijna alle (hoorbare) frequenties - ook al gaat het wat minder goed bij de hoge frequenties. Die moeten iets harder (3dB of zo - 2x harder) worden afgespeeld om ze even luid te horen als de andere, lagere frequenties.

De lijn bij 70 jaar geeft dan aan hoeveel harder (meer dB) een frequentie moet klinken voordat opa het even hard hoort als de standaard 0 dB. Voor 20 Hz moet het zo'n 6 dB (elke 3 dB vereist 2x meer intensiteit dus 6 dB is 22 = 4x hoger volume). Voor 8000 Hz zelfs 50 dB luider (bijna 217 keer harder).
Hij is gewoon dover geworden (trommelvlies en andere gehoorsonderdelen gaan in soepelheid achteruit naar mate je ouder wordt).
Jos op 09 juni 2021 om 17:27
Dankje,

Maar bij vrouwen zie ik duidelijk een verschil. Zijn hier extra redenen voor?

Jos
Theo de Klerk op 09 juni 2021 om 18:10
Vrouwen zijn anders gebouwd dan mannen. Ze horen blijkbaar beter, worden gemiddeld ouder, kunnen kinderen krijgen...
Jos op 10 juni 2021 om 17:30
Sorry , maar ik bergrijp die grafiek toch echt niet. Ik zie zoveel lijnen die dalen, ik snap het niet.
Theo de Klerk op 10 juni 2021 om 17:46
Zoveel lijnen dalen... langs de vertikale as staat dat de getallen bij die lijn horen bij een leeftijd.

Als je ouder wordt hoor je hoge tonen steeds slechter.
Het is dus fout dat kinderen van 12 met een gehoor tot 20 kHz niet het geld hebben voor een goede HiFi geluidsinstallatie terwijl 70-jarigen dat wel hebben maar nauwelijks meer dan 6000 Hz horen
(nog mazzel dat de meeste muziek instrumenten nauwelijks boven de 3000 Hz uitkomen qua grondtoon)
Jos op 10 juni 2021 om 21:44
Ik zie wel dat mannen en vrouwen die grafieken echt verschillen. hoe is da mogelijk?


Jos
Theo de Klerk op 10 juni 2021 om 21:56
Dat vroeg je al eerder en het antwoord is hetzelfde: mannen zijn geen vrouwen en omgekeerd.
Jan van de Velde op 10 juni 2021 om 22:10

Jos

Ik zie wel dat mannen en vrouwen die grafieken echt verschillen. hoe is da mogelijk?

 tja, 't is misschien niet geheel politiek correct, maar:

Theo de Klerk

Vrouwen zijn anders gebouwd dan mannen. 

 In elke ruimte gedragen geluidsgolven zich weer anders

Groet, Jan

Theo de Klerk op 10 juni 2021 om 22:39
> In elke ruimte gedragen geluidsgolven zich weer anders
Niet alleen dat (want Jan en ik hebben ook verschillend gevormde oren en geluidsgangen en zullen ieder een afwijkende gevoeligheidsgrafiek hebben) maar mannen en vrouwen zijn anders samengesteld. Deels andere hormonen, deels andere hoofdbouw (en dus oorbouw), andere bouwstofsamenstelling - afwijkingen die in dit geval voordeliger voor de vrouw uitpakken: hun gehoor-onderdelen worden minder star (horen beter hogere frequenties) blijkbaar. 
Maar allicht is er iemand die op dit soort verschillen promotie-onderzoek doet of deed.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft tweeëntwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)