Lesbrief 4: Systeembord

Onderwerp: Signaalverwerking

De lessenserie bestaat uit drie bijlessen. In de eerste bijles kunnen leerlingen een simulatieprogramma downloaden. Dit programma wordt aan de hand van eenvoudige opdrachten beschreven.

Digitaal systeembord

De lessenserie bestaat uit drie bijlessen. In de eerste bijles kunnen leerlingen een simulatieprogramma downloaden. Dit programma wordt aan de hand van eenvoudige opdrachten beschreven.

Klik om rechtstreeks door te gaan naar de eerste bijles systeembord

De tweede bijles bestaat uit een aantal opdrachten die de leerlingen kunnen maken. Van elke opdracht is de uitwerking gegeven zodat leerlingen hun eigen antwoorden kunnen checken.

Klik om rechtstreeks door te gaan naar de tweede bijles systeembord

De derde bijles bevat een aantal eindopdrachten. Van deze eindopdrachten wordt geen kant en klaar antwoord gegeven, het is de bedoeling dat de leerlingen zelf de opdracht uitwerken. Mede doordat ze in de eerste twee bijlessen (en in de reguliere schoollessen) aan het systeembord hebben gewerkt moeten ze in staat zijn de opdrachten tot een goed einde te brengen. Wanneer de gemaakte schakeling aan de vooraf opgegeven eisen voldoet, dan is de opdracht afgerond.

Klik om rechtstreeks door te gaan naar de derde bijles systeembord

Opgemerkt:

• Om er voor te zorgen dat iedere leerling uit de voeten kan met het simulatieprogramma is het aan te bevelen om rond dit programma een klassikale introductieles te houden. De eerste bijles bevat hiervoor een aantal geschikte opdrachten.
• Afhankelijk van het aantal beschikbare 'echte' systeemborden kunnen leerlingen afwisselend met simulaties of met de echte systeemborden werken.
• Het werkt erg motiverend om de leerlingen in groepjes de eindopdrachten te laten maken. Leerlingen maken met behulp van de simulatie hun ontwerp, bouwen het dan in het echt en demonstreren het daarna aan hun klasgenoten.

Lesdoelen

• Kennis maken en vertrouwd raken met het systeembord.
• De leerling koppelt theorie aan prakrijk door afwisselend met simulaties en een 'echt' systeembord te werken.

Voorbereiding op de les:

• Voor klassikale demonstraties is het handig om het simulatieprogramma met behulp van de beamer te laten zien. Als er een TV-kaart in uw computerzit dan kunt u het ook op een TV scherm laten zien, nadeel is dat dit een lagere resolutie heeft.
• Het simulatieprogramma moet natuurlijk geinstalleerd zijn op de computers waarmee de leerlingen in de les gaan werken.
• De opdrachten voor de leerlingen kunt u naar eigen inzicht van het internet laten halen of zelf kopieren. In dat laatste geval hoeft u geen internetverbinding in het lokaal te hebben.

Reacties op deze lesbrief kunt u sturen naar: docenten@natuurkunde.nl