Icon up Overzicht

Koken met ijs

Onderwerp: gas en vloeistof, thermische processen

In een afgesloten glazen kolf kun je water aan de kook brengen. Met behulp van korte filmfragmenten wordt dit in deze bijles gedemonstreerd. De nadruk ligt hier op het kwalitatieve proces.

De proef

Een glazen rondbodemkolf staat omgekeerd op een driepoot. Je ziet nog net een hand uit beeld verdwijnen. In de kolf ontstaan grote bellen die omhoog borrelen. Wat is hier aan de hand? Geef een verklaring voor het verschijnsel dat je op de film ziet. Lees in het vervolg van deze bijles of jouw uitleg aansluit bij de verklaring die hier gegeven wordt.

De grote bellen in de rondbodemkolf

Voorkoken

Ter voorbereiding van deze proef is in de kolf een laagje water gedaan. Dit water is verwarmd met een brander en daardoor gaan koken.

De voorbereiding voor de proef

Nadat het water enige tijd gekookt had, is de brander uitgezet. Direct daarna is er een dop op de kolf geplaatst en is de kolf omgekeerd in de driepoot gezet. Wat zat er op dat moment in de kolf?

Koken met ijs

Terwijl de kolf in de driepoot staat, wordt aan de bovenkant een ijsklontje tegen het glas gehouden. Het ijs begint te smelten en binnen in de kolf ontstaan grote bellen. Geef een verklaring voor het ontstaan van de grote bellen.

Koken met een ijsklontje

Afbouwen

Nadat de proef gedaan is moet de proefopstelling worden opgeruimd. Daarbij halen we eerst de dop van de kolf. Zet het geluid van je computer aan, bekijk het filmpje en beluister wat er gebeurt als de dop er af gaat.

Het verwijderen van de dop

Geef een verklaring voor wat je waarneemt.

Meer weten?

Er is nog wel meer te vertellen over verdampen en condenseren van water. Kijk daarvoor eens naar de bijles 'Droogkokende erlenmeyer' . Als je wat wilt rekenen aan verdampingswarmte en soortelijke warmte, probeer dan eens deze opgave.