Icon up Overzicht

Gasloos Hengstdal (Exaktueel)

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Samen energie én geld besparen? Doe mee met Duurzaam Hengstdal
 

Zo luidt de kop van een artikel in de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost. In de plannen van de overheid moet Nederland in 2050 namelijk energieneutraal zijn.

a) Zoek op wat bedoeld wordt met energieneutraal.

Het is ook de bedoeling dat Nederland dan geen energie uit fossiele brandstoffen meer gebruikt.

b) Wat wordt daarmee bedoeld?

c) Noem minstens twee redenen waarom dat moet gebeuren.

Hieronder zie je een plaatje uit het artikel in de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost.


Figuur 1. Bron: Wijkkrant voor Nijmegen-Oost

De gegevens bij het taartdiagram zijn niet te lezen. Het taartdiagram gaat over één van de twee cijferreeksen ernaast.

d) Leg uit welke reeks. Kies ofwel het gasverbruik per woningtype ofwel het energieverbruik van de gemeente Nijmegen. Waarom kies je die?

Onder in het kader staat een uitspraak over mogelijke besparingen.  

e) Leg deze uitspraak uit, gebruik makend van de figuur en de uitleg erboven.

f) Leg het verschil in gasverbruik uit voor de verschillende woningtypen.

g) Ga na hoeveel m3 gas jullie thuis verbruiken. Vraag eventueel je vader of moeder.

h) Verbruiken jullie thuis meer of minder dan gemiddeld?

i) Als jullie meer verbruiken, noem dan een aantal maatregelen, waardoor het gasverbruik bij jullie thuis omlaag zou kunnen.

In de wijk Hengstdal wil de gemeente Nijmegen samen met woningcoöperaties nog verder gaan: men wil ervaring opdoen hoe ‘van het gas af’ te komen, zo staat in de wijkkrant. Waarschijnlijk heb je bij de beantwoording van de vragen g, h en i  gemerkt, dat dat niet eenvoudig zal zijn.

j) Verzin en/of  zoek zoveel mogelijk alternatieven voor het gebruik van aardgas.

k) Denk je dat huishoudens veel geld besparen door over te schakelen op duurzame energiebronnen? Waarom wel / niet?

l) Denk je dat een gasloos Hengstdal veel effect zal hebben op het energieverbruik van de gemeente Nijmegen? Wat zou jij kiezen om energie te gaan besparen?