Gasloos Hengstdal

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Samen energie én geld besparen? Doe mee met Duurzaam Hengstdal
 

Zo luidt de kop van een artikel in de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost. In de plannen van de overheid moet Nederland in 2050 namelijk energieneutraal zijn.

a) Zoek op wat bedoeld wordt met energieneutraal.

Dat betekent, dat Nederland evenveel energie opwekt als verbruikt.  

Het is ook de bedoeling dat Nederland dan geen energie uit fossiele brandstoffen meer gebruikt.

b) Wat wordt daarmee bedoeld?

De elektriciteit wordt niet meer opgewekt met kolen, gas of aardolie (de fossiele brandstoffen) en er wordt geen gas meer gebruikt voor verwarming.

c) Noem minstens twee redenen waarom dat moet gebeuren.

Voorbeelden van mogelijke antwoorden:

  1. Om de opwarming van de aarde te stoppen.
  2. De fossiele brandstoffen raken uiteindelijk op.
  3. In Groningen hebben de mensen veel last van aardbevingen door het oppompen van aardgas.
  4. Het verstoken van fossiele brandstoffen geeft luchtvervuiling.

Hieronder zie je een plaatje uit het artikel in de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost.

De gegevens bij het taartdiagram zijn niet te lezen. Het taartdiagram gaat over één van de twee cijferreeksen ernaast.

d) Leg uit welke reeks. Kies ofwel het gasverbruik per woningtype ofwel het energieverbruik van de gemeente Nijmegen. Waarom kies je die?

Bij het gasgebruik per woningtype is de verhouding tussen het grootste en kleinste getal 2440 / 1060 = 2,3.

De kleinste taartpunt in de diagram is echter zeker vijf keer zo klein als de grootste taartpunt.

Het taartdiagram gaat dus over het energieverbruik van de gemeente Nijmegen.

Onder in het kader staat een uitspraak over mogelijke besparingen.  

e) Leg deze uitspraak uit, gebruik makend van de figuur en de uitleg erboven.

Je kunt aflezen dat elektriciteit door particulieren maar een klein gedeelte (6%) van het gehele verbruik is. Dus besparen daarop heeft een klein effect op het geheel.

f) Leg het verschil in gasverbruik uit voor de verschillende woningtypen.

Een tussenwoning heeft veel minder ‘buitenkant’ dan een vrijstaande woning en verliest daarom veel minder warmte naar buiten. De andere woningtypen hebben een hoeveelheid buitenkant die tussen de tussenwoning en de vrijstaande woning in zit. Een appartement is over het algemeen kleiner dan een woning en heeft boven- en benedenburen (meestal) en verbruikt daarom minder gas.

g) Ga na hoeveel m3 gas jullie thuis verbruiken. Vraag eventueel je vader of moeder.

-

h) Verbruiken jullie thuis meer of minder dan gemiddeld?

-

i) Als jullie meer verbruiken, noem dan een aantal maatregelen, waardoor het gasverbruik bij jullie thuis omlaag zou kunnen.

Maatregelen om het gasverbruik thuis omlaag te krijgen: het huis isoleren, lagere temperatuur in de huiskamer, nieuwe cv-ketel met hoger rendement, verwarming uit als je weggaat.

In de wijk Hengstdal wil de gemeente Nijmegen samen met woningcoöperaties nog verder gaan: men wil ervaring opdoen hoe ‘van het gas af’ te komen, zo staat in de wijkkrant. Waarschijnlijk heb je bij de beantwoording van de vragen g, h en i  gemerkt, dat dat niet eenvoudig zal zijn.

j) Verzin en/of  zoek zoveel mogelijk alternatieven voor het gebruik van aardgas.

Er zijn veel alternatieven op het internet te vinden. We noemen een aantal: warmtepomp (elektrisch), aardwarmte, stadsverwarming via restwarmte van de industrie. 

k) Denk je dat huishoudens veel geld besparen door over te schakelen op duurzame energiebronnen? Waarom wel / niet?

In het begin zal er veel geld nodig zijn om allerlei maatregelen te nemen om over te stappen op duurzame energie. Op den duur wordt er dan geld bespaard.

l) Denk je dat een gasloos Hengstdal veel effect zal hebben op het energieverbruik van de gemeente Nijmegen? Wat zou jij kiezen om energie te gaan besparen?

Eigen antwoord, maar gezien het grote aandeel gas in het taartdiagram van figuur 1 lijkt dit wel veel invloed te hebben op het energiegebruik in de gemeente Nijmegen.