Icon up Overzicht

EM-velden opg 49 Faraday

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

Bekijk in paragraaf 5.2 de wet van Faraday nog eens. Geef bij elk van de volgende uitspraken aan hoe ze met die vergelijking overeenstemmen.

a) De inductiespanning is groter als je een sterkere magneet neemt.

b) De inductiespanning is groter als je een spoel met meer windingen kiest.

c) De inductiespanning is groter als je het toerental opvoert.

d) De inductiespanning is groter als je een ijzeren kern in de spoel aanbrengt.

Deze opgave komt uit de vwo-module 'Elektrische en magnetische velden' van het project NiNa, die de auteurs voor de pilot van het NiNa-examenprogramma hebben ontwikkeld. Via het menu hieronder kom je in de e-versie van die module op natuurkunde.nl.

Vorige opgave Terug naar: 5.2 De wet van Faraday Overzicht opgaven Inductie Volgende opgave