Decibelschaal, deel 2

Onderwerp: Geluid

Het gehoor verslechtert met de jaren.

Decibelschaal; geluidsniveau

Het zachtste geluid dat (jonge) mensen nog net kunnen horen heeft een intensiteit van 10-12 W/m2. Dit is de gehoordrempel. Geluid dat nog zachter is wordt niet meer gehoord.
(Er is een uitzondering, wil je daarover meer weten, klik dan hier.)

De decibelschaal zit als volgt in elkaar.
De gehoordrempel is gedefinieerd als de intensiteit Io = 10-12 W/m2
Het bij de gehoordrempel behorende geluidsniveau is gedefinieerd als 0 Bel, en dus ook 0 deciBel
Als de intensiteit 10 keer zo groot wordt, wordt het geluidsniveau 1 Bel of 10 decibel hoger.

Zie de tabel hieronder:

Als we de hardheid van het geluid in decibel uitdrukken spreken we van het geluidsniveau of van het geluidsdrukniveau. Daarvoor gebruiken we het symbool L (‘level’). Om L te vinden, bereken je I/I o en neemt dan daarvan de logaritme (je vindt dan het aantal Bel). Als je dat met 10 vermenigvuldigt, heb je het aantal decibel.
In formule:

Omdat een logaritme een exponent is, dus gewoon een getal, heeft het geluidsniveau eigenlijk geen eenheid. Dit is een van de uitzonderlijke gevallen in de natuurkunde dat een grootheid zonder eenheid toch een eenheid krijgt!

Wil je meer weten over logaritmische schalen, klik dan hier.

 

Verder ...

Terug naar begin