Icon up Overzicht

4.1 Lorentzkracht op een stroomvoerende draad

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

We hoeven er niet lang omheen te draaien. Experimenten laten zien dat magneten inderdaad kracht kunnen uitoefenen op stroomvoerende draden. Anders gezegd:

Een stroomvoerende draad ondervindt een kracht in een magnetisch veld.

Deze kracht heeft een aparte naam gekregen: de lorentzkracht (FL). In formulevorm kunnen we voor de lorentzkracht schrijven:

FL = B · I · l

Hierbij is I de stroom in A en l de lengte van de draad in m. B is de sterkte van het magnetisch veld waarin de draad zich bevindt. De eenheid is N/A · m, die de eigen naam 'Tesla' (afgekort: T) heeft gekregen.

Maar let op! Er schuilen nog twee addertjes onder het gras bij het uitrekenen van de lorentzkracht:

  1. In bovenstaande formule telt alleen de component van B die loodrecht op de stroomrichting staat. Zie bijvoorbeeld figuur 4.2.
  2. Ten tweede heeft de lorentzkracht behalve een grootte natuurlijk ook een richting. Hiervoor geldt: FL staat loodrecht op het vlak waarin B en de stroomrichting liggen (zie figuur 4.3 en bijlage D).

Figuur 4.2 Bepaal eerst de component van B die loodrecht op de stroomrichting staat.

Figuur 4.3 De lorentzkracht staat loodrecht op B en I.

Opgaven
Je kunt nu opgaven 32, 33, 34 en 35 maken.

Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Startpagina De lorentzkracht Volgende