4.1 Lorentzkracht op een stroomvoerende draad

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

Par 4.1: Lorentzkracht op een stroomvoerende draad, uit hoofdstuk De lorentzkracht

We hoeven er niet lang omheen te draaien. Experimenten laten zien dat magneten inderdaad kracht kunnen uitoefenen op stroomvoerende draden. Anders gezegd:

Een stroomvoerende draad ondervindt een kracht in een magnetisch veld.

Deze kracht heeft een aparte naam gekregen: de lorentzkracht (FL). In formulevorm kunnen we voor de lorentzkracht schrijven:

FL = B · I · l

Hierbij is I de stroom in A en l de lengte van de draad in m. B is de sterkte van het magnetisch veld waarin de draad zich bevindt. De eenheid is N/A · m, die de eigen naam 'Tesla' (afgekort: T) heeft gekregen.

Maar let op! Er schuilen nog twee addertjes onder het gras bij het uitrekenen van de lorentzkracht:

  1. In bovenstaande formule telt alleen de component van B die loodrecht op de stroomrichting staat. Zie bijvoorbeeld figuur 4.2.
  2. Ten tweede heeft de lorentzkracht behalve een grootte natuurlijk ook een richting. Hiervoor geldt: FL staat loodrecht op het vlak waarin B en de stroomrichting liggen (zie figuur 4.3 en bijlage D).
Figuur 4.2 Bepaal eerst de component van B die loodrecht op de stroomrichting staat.
Figuur 4.3 De lorentzkracht staat loodrecht op B en I.

Opgaven
Je kunt nu opgaven 32, 33, 34 en 35 maken.

Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Startpagina De lorentzkracht Volgende