Elektrische en magnetische velden

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

Dit is een webbased NiNa-module voor het vwo.

Deze lessenserie is web-based. Dit betekent dat we vaak gebruik zullen maken van de extra mogelijkheden die het internet biedt ten opzichte van 'gewone les'. Bij het doorwerken van de hoofdstukken zul je dan ook vaak plaatjes, filmpjes, applets en andere links tegenkomen.
Verder kun je onderaan de pagina klikken op 'volgende pagina' en 'vorige pagina'. Op die manier kun je door de site heen bladeren als door een gewoon boek. Je kunt onderaan de pagina ook altijd terug naar de inhoudsopgave, door respectievelijk te klikken op 'Elektrische en magnetische velden' of op de titel van het hoofdstuk.
De serie is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die je terug kunt vinden in de inhoudsopgave. Tussendoor en aan het eind van een paragraaf vind je opgaven en practica die je helpen om de stof te verwerken.

Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV's, computers en mobiele telefoons is niet meer voor te stellen. Natuurlijk ontstaan dit soort apparaten niet vanzelf. Er is veel kennis van het 'gedrag' van elektriciteit en magnetisme voor nodig.

Figuur H.1 Minidiscs

Een deel van die kennis zullen we in de komende hoofdstukken onthullen. Je zult zien wat er aan de basis ligt van elektrische en magnetische verschijnselen. Je zult zien hoe innig elektriciteit en magnetisme met elkaar verbonden zijn. En je zult zien hoe we beide kunnen inzetten tot het maken van de meest fantastische apparatuur!

Inhoudsopgave

Voorkennis

1. Statische elektriciteit
2. Magnetisme
3. Elektromagneten
4. De lorentzkracht
5. Inductie
6. Elektromagnetische golven
7. Nog meer toepassingen

Bijlage A. Appletopdrachten
Bijlage B. Practica
Bijlage C. Procesbeschrijving groepsopdrachten
Bijlage D. Regels, regels, regels

Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Volgende