Supergeleiding

Onderwerp: Atoomfysica, Elektrische stroom, Elektrisch veld en magnetisch veld, Elektromagnetisch spectrum, Gas en vloeistof, Inductie en wisselstromen, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica, Quantumwereld, Thermische processen

Dit thema gaat in op de natuurkunde achter supergeleiding, en op de bijdragen van supergeleidende materialen aan techniek en gezondheidszorg.

Het thema supergeleiding omvat artikelen, interviews, uitleg, opgaven en suggesties voor practische opdrachten en profielwerkstukken. Dit thema gaat in op de natuurkunde achter het verschijnsel supergeleiding, en geeft ook ruimschoots aandacht aan de bijdragen die supergeleidende materialen leveren aan de techniek en de gezondheidszorg. Er wordt een beeld geschetst van een onderzoeksgroep die werkt aan supergeleiders.

Interactieve bijles

 
  • De wet van Lenz en het Meissnereffect. In deze interactieve bijles komen de volgende begrippen aan bod: inductiestroom, magneetveld, inductiespanning, wet van Lenz, magnetische flux, fluxverandering.

Artikelen

  • Supergeleiding, hoe werkt dat? In dit artikel wordt uitgelegd hoe supergeleiding theoretisch kan worden verklaard. Het artikel is een eerste aanzet tot verder onderzoek. Het artikel is te begrijpen voor een leerling havo/vwo.
  • Magnetische zweeftreinen: een toepassing van supergeleidingMet behulp van magnetische velden een trein laten zweven? Dat kan, je hebt dan wel hele sterke magneetvelden nodig. Hoe werkt dat?
  • MRI, een medische toepassingIn dit artikel wordt ingegaan op de beginselen waarop de werking van de Magnetic Resonance Imaging techniek gebaseerd is. Net als bij elektronen blijken de energietoestanden van protonen ook gekwantiseerd te zijn. Het wordt tevens duidelijk waarom supergeleidende materialen bij deze techniek nodig zijn.
  • Nobelprijs 2003 Natuurkunde. Supergeleiding. In 2003 werd de nobelprijs toekend aan Amerikaan, een Rus en een Brit. Deze fysici bedachten theorieën om twee curieuze fenomenen te beschrijven: supergeleiding en supervloeibaarheid. Theorieën over supergeleiding hebben overigens al heel wat Nobelprijzen opgeleverd. Het artikel schetst tegelijkertijd de historie en de toekomst van dit natuurverschijnsel.

Sommetjes

  • Interview met Jaap Flokstra, SQUIDS. Jaap Flokstra leidt een onderzoeksgroep die werkt aan supergeleiders. In die onderzoeksgroep wordt natuurlijk ook gedacht aan allerlei toepassingen die wellicht voor jou in de toekomst heel prettig kunnen uitpakken.
  • Interview met patiënt, MRI. Het zal je maar gebeuren, er wordt gevreesd dat je kanker hebt. Een MRI-scan wordt dan wel heel concreet.