Icon up Overzicht

Stuiterende Bal voor docenten

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging, Modelleren, Rechtlijnige beweging

In deze praktische opdracht gaan leerlingen in groepjes toepassen wat ze geleerd hebben van modelleren en videometen. Het doel van de proef is bepalen hoeveel % van de kinetische energie bij elke stuitering van een bal tegen de grond verloren gaat. Leerlingen maken eerst het Coachmodel, daarna meten ze aan een videofilmpje wat er echt gebeurt. Tenslotte leggen ze de grafiek van het model over de grafiek van de videometing en veranderen ze het verliespercentage totdat de grafieken elkaar bij de eerste 2 stuiteringen nauwkeurig overlappen.

Ervaringen; werkwijze

Ik heb dit practicum geheel in lestijd gedaan en had er ongeveer 4 lesuren nodig: zeker twee voor het werken aan de modellen en ongeveer twee om de videometing te doen en de proef af te maken. Verslaggeving mocht eenvoudig zijn: het laten zien van de modellen en grafieken, het beantwoorden van de vragen en het trekken van de conclusie. Je kan lestijd besparen door b.v. één klassikale les te besteden aan het maken van het model en de rest buiten de lessen te laten doen.

Omdat de praktische opdracht meetelde voor het schoolexamen, heb ik voor elk van de 12 groepjes van twee leerlingen een project aangemaakt onder de naam Groepn en een profiel onder dezelfde naam met wachtwoord. Anders zouden ze probleemloos via het netwerk van de school werk van anderen kunnen openen, kopiëren of veranderen. Leerlingen doen het project in Coach Junior, maar ze krijgen in het profiel de rechten van student.

Het project bevat twee activiteiten: Modelmaken en Video Stuitende Bal Het resultaat van de videometing geeft de achtergrondgrafiek voor het model. Omdat de achtergrondgrafiek alleen horizontaal en niet vertikaal te verschuiven is, moet er bij videometen voor gezorgd worden dat in het diagram het terugstuiten precies bij y = 0 plaatsvindt. Dat kan door na de videometing de x-as omhoog of omlaag te schuiven.

Het Coachproject is hier te downloaden
De tekst van de opdracht die aan de leerlingen wordt gegeven is voor eigen bewerking hier als Worddocument te downloaden.
Van deze po staat ook een losse leerlingenversie op natuurkunde.nl