Inwendige energie: potentiële energie van de deeltjes

Eli stelde deze vraag op 13 juni 2024 om 19:56.

Ik begrijp niet goed wat de potentiële energie van de deeltjes nu eigenlijk wil zeggen. In de cursus staat dat de afstand tussen de deeltjes dit bepalen, maar ik zie niet in hoe dit energie bepaalt.

Reacties

Theo de Klerk op 13 juni 2024 om 20:08

Potentieel is een verwarrend woord. In een zwaartekrachtveld kan een voorwerp zwaarte-energie hebben die potentieel kan worden aangewend om in bewegingsenergie te worden omgezet. Rond 1970 heette "zwaarte energie" ook in veel boeken "potentiele energie".

Maar "potentiele energie" kan ook (aantrekking/afstotings/elektrische) energie zijn van deeltjes t.o.v. andere deeltjes. Bij elkaar aantrekkende deeltjes is de "potentiele energie" kleiner naarmate ze dichter bij elkaar staan. Hoe groter de afstand hoe meer die aantrekkingsenergie kan worden omgezet in bewegingsenergie. (vgl. zwaarte-energie van aantrekkende massa's op steeds grotere afstand van elkaar).

Op afstand van posities A en B is een (zwaarte/elektrische/thermische/whatever) energie EA resp. EB en is het energie-verschil tussen beide posities ΔE = EA - EB . Dit verschil kan worden "omgezet" in een andere energievorm. Die potentie is aanwezig. Of het gebeurt hangt van de situatie af (object kan wel of niet van A naar B bewegen)

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Clara heeft veertien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Clara nu over?

Antwoord: (vul een getal in)