Quark-gluonplasma en Higgsbosonen

David stelde deze vraag op 08 april 2024 om 12:11.
Gaan de quarks in quark-gluonplasma interactie aan met Higgsbosonen?

Reacties

Theo de Klerk op 08 april 2024 om 12:18
Geen idee - valt ver buiten mijn competentiebereik. Hoe kom je op deze vraag?
Wat versta je onder een gluon-quark plasma? 
David op 09 april 2024 om 09:11
Plasma is de vierde toestand van materie, plasma treedt op bij extreem hoge temperaturen. In plasma kunnen de elektronen en atoomkernen zich vrij verplaatsen, maar kunnen ze elkaar wel beïnvloeden. In het quark-gluonpalasma (QGP) krioelen quarks en elektronen door elkaar, niet alleen deze elementaire deeltjes maken deel uit van het QGP maar bosonen, met name het gluon, komen er ook in voor. Ik vroeg me dit af uit nieuwsgierigheid.
Theo de Klerk op 09 april 2024 om 09:49
Wat plasma is weet ik. Of dat gebruikt wordt in de beschrijving van de gluon-zee waarbinnen de drie quarks van een baryon (proton, neutron e.d.) door deze gluonen bijeengehouden worden, weet ik niet.
(gluonen zijn de "deeltjes" van het gluon-veld, zoals fotonen lichtdeeltjes zijn van het elektromagnetische veld).  Aangezien baryonen (en de samenstellende quarks) massa hebben en het Higgs veld/deeltjes voor die massa-eigenschap verantwoordelijk wordt gehouden, moet er interactie zijn tussen beiden. Maar hoe en of dat rechtstreeks of indirect is... gaat mijn pet te boven.
Theo de Klerk op 09 april 2024 om 09:51
voor wat het waard is, heb ik je letterlijke vraag eens door ChatGPT gehaald - kampioen teksten onthouder en producent van waarheden en onwaarheden. Dus voor wat het waard is:

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Ariane heeft achtentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Ariane nu over?

Antwoord: (vul een getal in)