Krachten

A stelde deze vraag op 02 april 2024 om 15:05.

 Hoi!! ik vroeg me af hoe ik deze opdracht stap voor stap moet doen.. Alvast heel erg bedankt! (Zsm als het kan).

een lege bus rijdt op een horizontale wg met een constante snelheid van 80 kmh. De rolweerstand van de bus is gelijk aan 2,3% van de normaalkracht op de bus. De bus heeft een totale massa van 12 ton. Het frontale oppervlak van de bus is 9 m^2, en de Cw-waarde bedraagt 0,58. Het is buiten 0 graden Celsius.

Bereken de stuwkracht die de motor van de bus moet leveren om deze snelheid te behouden. Geef het antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

bij de volgende halte stap een grote groep studenten in de bus. de totale massa verandert dus aanzienlijk.

Leg uit wat dit betekent voor de stuwkracht die de motor moet leveren om met een eenzelfde constante snelheid van 80 kmh te rijden.

Reacties

Theo de Klerk op 02 april 2024 om 15:33
Teken de bus eens en maak een overzicht van alle krachten die OP de bus werken zoals luchtweerstand, rolweerstand e.d. (een free body diagram). Bij het rijden met constante snelheid geldt dat er netto geen kracht op de bus werkt (versnelling 0 m/s2, dus F = m.a = m.0 =0 N) . De stuwkracht moet dus gelijk zijn aan al die tegenwerkende krachten.
De weerstands cw waarde zal wel voor 0 graden in een tabel staan - daarom wordt de temperatuur ook nog gegeven.

En als F = m.a = 0 = Σ Fweerstand + Fstuw = Σ Fweerstand + m.astuw  dan kun je ook wel concluderen wat gebeurt als de massa sterk toeneemt terwijl de bus even snel blijft  rijden. (Het is duidelijk dat afremmen/optrekken buiten de opgave blijkt te vallen)
A op 02 april 2024 om 22:38
Nog heel erg bedankt!

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Clara heeft achttien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Clara nu over?

Antwoord: (vul een getal in)