E=mc² versus Ek=½mv²

Philippe Blankert stelde deze vraag op 02 juni 2023 om 01:52.

Er zal inderdaad iets niet kloppen aan E = 1/2 m * v^2, kinetische energie = 0,5 mv2

Want Einstein kwam, voor zover ik weet alleen voor lichtsnelheid, op E = 1,0 mv2, precies twee keer zoveel als de kinetische energie (in het Amerikaans is v c geworden, van velocity naar c van "light speed'??). 

Wie vindt dit ook verdacht? Philippe Blankert 2 juni 2023 

Reacties

Theo de Klerk op 02 juni 2023 om 03:01
Uit de relativiteitstheorie is alleen de aanname

E = mc2  

Als de massa in rust is dan is de rustenergie  E0 = m0 c2
Beweegt een massa, dan heeft dit een relativistische massa, E = m c2 = γ m0 c2 

Etot = Erust + Ekin 
Ekin = Etot - Erust = γ m0 c2  - m0 c2 = m0 c2 (1 + 1/2 (v/c)2 + 3/8 (v/c)4 + ... ) - m0 c2 
Ekin = m0 c2 ( 1/2 (v/c)2 + 3/8 (v/c)4 + ... )

Voor lage snelheden wordt Ekin = m0 c2  1/2 (v/c)2 = 1/2 m0 v2  zoals de klassieke Newtoniaanse mechanica ook al beweerde. 
Daarmee is niet de kinetische energie ineens twee keer de relativistische energie - je moet de rustmassa en relativistische massa (factor γ) niet door elkaar halen, anders kom je tot de onzinnige beweringen die je aanhaalt.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Roos heeft eenendertig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Roos nu over?

Antwoord: (vul een getal in)