vragen over vrije val bij een basketbal

Lin stelde deze vraag op 23 maart 2023 om 18:34.

Ik heb best wel veel moeite met deze oefenmodel en er zijn geen uitwerkingen. Ik vroeg me af of iemand mijn kon helpen. 
Bij een vrije worp probeert de basketbalspeler de bal door de ring te gooien terwijl hij achter de ‘vrijeworplijn’ staat. Deze vrijeworplijn bevindt zich op 4,6 m tot aan het midden van de ring. De ring hangt op een hoogte van 3,05 m.
startwaarden zijn:  
- Wat is de maximale hoogte die de bal bereikt, onder de gegeven startwaarden.
- Bepaal, onder de gegeven startwaarden, de snelheid op t = 0,5 s.

Hoe moet ik dit berekenen in mijn model? 

Alvast bedankt, 
Groet, Lin

Reacties

Jaap op 23 maart 2023 om 19:04
Dag Lin,
Met behulp van een tekstmodel van Coach kun je de maximale hoogte als volgt vinden.
Voeg boven 'y=y+dy' een modelregel toe: 'youd=y' zonder aanhalingstekens, ook hierna.
Hiermee onthoudt Coach de huidige waarde van de hoogte y voor de volgende rekenlus.
Voeg een modelregel toe: 'Als y<youd Dan Stop EindAls'.
Hierdoor stopt Coach zodra de huidige hoogte y kleiner is dan de hoogte youd uit de vorige rekenlus.
Alternatief zonder deze toegevoegde modelregels: laat het model lopen tot het eind. Maak een diagram van de hoogte y als functie van de tijd of de horizontale positie x. Zoek de maximale hoogte via rechtsklikken op het diagram → Analyse/Verwerking → Statistiek.

Met behulp van een tekstmodel van Coach kun je de snelheid op t=0,5 s als volgt vinden.
Schakel de bovenstaande Als-conditie uit door er een apostrof ' voor te zetten.
Voeg boven 't=t+dt' een modelregel toe: 'v=sqrt(vx^2+vy^2)'.
Hiermee berekent Coach de huidige waarde van de 'schuine snelheid' v volgens de stelling van Pythagoras.
Voeg een modelregel toe: 'Als t>=0,5 Dan Stop EindAls'.
Hierdoor stopt Coach zodra t≥0,5 s is en kun je de snelheid op dit tijdstip aflezen in de datatabel.
Alternatief zonder de toegevoegde Als-conditie: laat het model lopen tot het eind. Zoek t=0,5 s in de datatabel en lees de schuine snelheid v af.

Zo te zien is er in deze situatie geen luchtweerstand ('wrijving'). In dat geval kun je de maximale hoogte en de snelheid op t=0,5 s berekenen zonder model. Dat is een nuttige oefening.

Het is trouwens een 'vrije worp' (=basketbal-term), geen 'vrije val' (huidige titel van je vraag).

Zie ook het centraal examen vwo 2022, tijdvak 1, opgave 'Vrije worp bij basketbal'
https://nvon.nl/examen/examen-2022-1-vwo-natuurkunde

Groet, Jaap

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Roos heeft zesentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Roos nu over?

Antwoord: (vul een getal in)