Onbepaaldheid

Floris stelde deze vraag op 15 maart 2023 om 17:53.

In deze opdracht 22 staat de maximale verplaatsing, maar moet dat niet minimale verplaatsing zijn? Want de onbepaaldheid was toch altijd minimaal?

Reacties

Jaap op 15 maart 2023 om 20:25
Dag Floris,
In een uitwerking van de methode Systematische natuurkunde wordt de onbepaaldheid van de impuls Δp berekend door te stellen dat Δx·Δp=h/(4·π) en niet ≥.
Dit geeft Δp=5,3×10–34 kg·m/s en vervolgens Δv=4,4×10–35 m/s →
v is minimaal 0 en maximaal 4,4×10–35 m/s, afgezien van de richting.
Met s=v·t berekent men de maximale verplaatsing 1×10–30 m.

Het is de vraag of deze uitwerking recht doet aan de quantummechanica. Terecht wijs je erop dat het product groter kan zijn, en meestal groter is, dan h/(4·π).
Als het doel is om leerlingen te laten kennismaken met quantummechanica, zijn er mijns inziens betere opgaven te formuleren.
Groet, Jaap
Floris op 16 maart 2023 om 21:08

Danku!

Vind u ook dat bij opdracht 26 dan onduidelijke formulering is want ik zelf zou daar niet meteen aan de formule met onbepaaldheid denken als ik de vraag lees.
Jaap op 16 maart 2023 om 21:34
Dag Floris,
Opgave 26 vind ik niet onduidelijk.
Bij vraag a kom je toch wel bij de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Het aantal kunstjes dat bij quantumwereld tot je beschikking staat, is nu eenmaal beperkt.
Opgemerkt zij, dat de atoomkern driedimensionaal is, terwijl we in de uitwerking doen alsof de beschikbare ruimte eendimensionaal is. Beter hebben we niet in het vwo.
Groet, Jaap

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft zes appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)