Gravitatie

Melissa stelde deze vraag op 20 januari 2023 om 15:21.

 Als er in een opdracht staat "per kg oefent de planeet een gravitatiekracht van 2.7N uit"
Kan ik dan 2.7n/kg als de gravitatie versnelling nemen?

Reacties

Theo de Klerk op 20 januari 2023 om 15:28
Ja.
Want F = m.a  
waarbij de "zondagse naam" voor krachteenheid "newton" is. Massa wordt meestal in kg eenheden uitgedrukt, versnelling a in m/s2
Maar met  a = F/m kun je voor [a] ook  N/kg gebruiken.
En bij F = mg   of g = F/m is die g = 2.7 N/kg dan de gravitatieversnelling. (wel N/kg, niet n/kg. "n" staat voor nano = factor 10-9)

Als je N eenheden omzet naar elementaire SI eenheden (m,kg,s) dan komt alsnog de gebruikelijke versnellingseenheden eruit (er zijn dus andere eenheden, alleen worden sommige eenheden samen genomen en een aparte naam gegeven):
[g] = N/kg = (kg m s-2)/kg = m s-2

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Roos heeft negentien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Roos nu over?

Antwoord: (vul een getal in)