Elektromagnetische straling

Mario stelde deze vraag op 18 november 2022 om 14:47.

 Beste,
Kan iemand mij in eigen woorden verklaren wat nu precies elektromagnetische straling is aub? Ook wat is straling? Elektrisch? Magnetisch?
Ik begrijp de uitleg op internet niet zo goed omdat het allemaal te technisch en te abstract uitgelegd wordt.
Alle tips zijn welkom.
Bedankt,
Mario

Reacties

Jaap op 18 november 2022 om 15:20
Dag Mario,
Letterlijk opgevat neigt de vraag 'wat elektromagnetische straling is' naar het filosofische en daar ben ik niet in thuis. Natuurkundig is wel het volgende op te merken.
• Bij elektromagnetische straling wordt energie getransporteerd vanaf een bron, op een elektrische én magnetische manier. We spreken ook wel van elektromagnetische golven, zoals radiogolven.
• Elektromagnetische straling is er in verschillende soorten. Bij voorbeeld licht van rood tot en met violet, infrarode straling (soms warmtestraling genoemd), ultraviolette straling, radiogolven, 'magnetrongolven', röntgenstraling, gammastraling. Havo en vwo bovenbouw in Nederland: zie Binas tabel 19B.
• Kenmerkend voor elke soort is de frequentie f, het 'aantal trillingen per seconde'.
• Elektromagnetische straling heeft geen tussenstof (medium) nodig om van de bron naar de ontvanger te gaan. Denk aan zonlicht dat door de vrijwel lege ruimte de aarde bereikt.
• In vacuüm planten alle soorten elektromagnetische straling planten zich voort met dezelfde snelheid. Die noemen we de lichtsnelheid c, ook als het niet om licht gaat.
• Bij elke soort elektromagnetische straling kunnen we spreken van de golflengte λ. Dat is de afstand die de golf aflegt in 1 trillingstijd T=1/f. In vacuüm geldt het verband c=λ·f. In water en andere stoffen is de golflengte kleiner, maar de frequentie even groot als in vacuüm.
• Bij elektromagnetische straling (golven) veranderen 'de elektriciteit' en 'het magnetisme' tegelijkertijd. De verandering van het een roept de verandering van het andere op, met dezelfde frequentie f. Dat kan ook in vacuüm. Je kunt dit niet zo maar met een voltmeter meten. We kunnen de straling wiskundig beschrijven met gebruikelijke formules, ook al is er in vacuüm geen 'spul' dat trilt. De wiskundige beschrijving klopt met experimenten.
• Kenmerkend voor elektromagnetische (en andere) golven is bij voorbeeld het verschijnsel interferentie. Dit zorgt voor de regenboogkleuren die we zien als wit licht op de vleugels van sommige vlinders valt, of als lamplicht door een dvd wordt weerkaatst naar je oog.
• Geluidgolven, aardbevingsgolven, alfastraling en bètastraling zijn trouwens geen elektromagnetische straling.
Hopelijk helpt dit. Veel meer informatie vind je op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling
Groet, Jaap
Mario op 18 november 2022 om 15:39
Beste Jaap
Bedankt voor de reactie. Het is idd de bedoeling om het natuurkundig uit te leggen, en in eigen woorden.
Mario
Mario op 21 november 2022 om 17:09
Kan er mij iemand meer uitleg geven over het elektrisch spectrum aub?
Grt,
Mario
Jan van de Velde op 21 november 2022 om 21:19
dag Mario,

Er is geen elektrisch spectrum
Er is wel een ElektroMagnetisch spectrum
Dat is een spectrum van EM golven van heel lange (radio-) tot heel korte golflengte (gammastraling) 

Verder  kunnen er boeken over geschreven worden. Dat kunnen we hier lastig gaan doen.
Wat is de reden dat je deze vraag zo stelt? En wat is er mis met het antwoord van Jaap van 18 nov 15:20 hierboven? 

Groet, Jan
Mario op 23 november 2022 om 22:53
Kan er mij iem uitleggen wat de algemene eigenschappen van thermaal infrarood of TIR zijn aub? Weinig daarover te vinden 
Bedankt
Mario
Theo de Klerk op 23 november 2022 om 23:22
"Thermaal infrarood" is moeilijk zeggen dat je "warmtestraling" bedoelt.
Infrarood licht grenst aan de rode kant van het zichtbare licht maar is zelf onzichtbaar. Je voelt het wel: infrarode straling voelt warm aan. Het is net als licht deel van het elektromagnetische spectrum.
Het golflengte-interval dat "infrarood" wordt genoemd wordt vaak in "langere" en "minder langere" golflengten verdeeld. De kortere golflengten geven meer een warmtegevoel. Warmte = (Grieks:) thermo, dus met thermaal infrarood (TIR) is dat gedeelte van het infrarode deel van het spectrum dat vooral als warmte voelt. De tekening hieronder verdeelt dat gebied nog in sub-gebieden van "dichtbij (= grenzend aan zichtbaar licht) IR, korte golf IR, medium golf IR en lange golf IR)

Mario op 24 november 2022 om 08:42
Bedankt Theo. Is al heel wat duidelijker.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Ariane heeft vier appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Ariane nu over?

Antwoord: (vul een getal in)