Product koelen van 60 naar 25 ºC

Armin stelde deze vraag op 04 december 2021 om 06:46.

 Delta t; (welke temperatuur is dit? De kerntemperatuur of de oppervlakten temperatuur?)

·        Hoeveel energie van het product

·        Bij een output van 600 kg/h

·        Bij x bandsnelheid

Reacties

Nick Leijten op 04 december 2021 om 09:42
Hallo Armin,

ΔT is het temperatuurverschil. Het gaat hier om de (gemiddelde) temperatuur van het hele voorwerp. De warmte Q (energie) die uit het voorwerp gaat bij het afkoelen kun je berekenen met de formule Q = c m ΔT, waarbij c de soortelijke warmte van het materiaal in J/(kg ºC) is en m de massa van het voorwerp in kg is. Een andere optie is Q = C ΔT, waarbij voor de warmtecapaciteit van het voorwerp in J/ºC staat.

Verder zijn er mij een aantal dingen niet duidelijk uit je vraag. Wat bedoel je met de output? Wat voor iets levert hier een output? En wat bedoel je met de bandsnelheid?
Theo de Klerk op 04 december 2021 om 10:41
Zoals Nick al zegt is ΔT de gemiddelde temperatuursverandering. In "ideale" gevallen is die overal in een voorwerp hetzelfde. In werkelijkheid is dat niet zo. Warmte wordt aan de buitenkant toegevoerd of afgevoerd en via geleiding wordt die warmte doorgegeven naar diepere lagen. Afhankelijk van hoe goed die geleiding is gaat de doorgifte snel of langzaam. Een diepvrieskip in een pan opwarmen kan van buiten al gebraden eruitzien maar de middelste delen zijn dan nog bevroren. In een magnetron is dat effect nog sterker. Vaak moeten zaken eerst "op huiskamertemperatuur" worden gebracht. Dan is het verschil in temperatuur niet meer zo groot voordat je met bakken begint. Maar ook dan kan de buitenkant al gaar worden voordat de binnenkant dat is. Heel lang sudderen is een methode om de tijd te nemen alles op gelijke temperatuur te krijgen.

Moet ik uit je vraag afleiden dat je het over een invriesmachine hebt? Van voren erin, diepgevroren van achteren eruit? Met een capaciteit waarmee 600 kg in een uur een bepaalde eindtemperatuur heeft (bijv 600 kg pizza uit de oven in een uur naar -15 graden celsius?) En dat alles gaat met snelheid v op een band er doorheen?  Om een uur in zo'n machine te blijven moet de bandsnelheid dan zo laag zijn dat  (lengte machine)/(snelheid)= 1 uur = 3600 s

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft vierentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)