Golflengte via hubbleformule

Emma stelde deze vraag op 28 november 2021 om 01:42.

Ik heb een bepaalde opgave waar ik niet uitkom namelijk:

Het heelal dijt uit. Ook de ster waarvan in dit geval het spectrum wordt gemeten, verwijdert zich van onze zonnestelsel. In 1929 heeft Edwin Hubble ontdekt, dat de verhouding van de afstand en de waargenomen snelheid van sterrenstelsels constant is. Deze constante verhouding staat nu bekend als  de hubbleconstante. In formulevorm luidt de wet van Hubble: 

H0 = v/d
met v de snelheid
d is de afstand van de ster tot de aarde

met behulp van het gemeten spectrum betekent men dat de ster zich op een afstand van 8,8*10^24 m van de aarde bevindt. 

? Bereken de golflengte die men in het spectrum van deze ster meet voor de blauwe spectraallijn. 

ik weet niet hoe ik met die formule uiteindelijk tot een golflengte kom ??

Reacties

Theo de Klerk op 28 november 2021 om 02:54
Dan moet je even kijken in je boek naar de doppler-verschuiving bij licht. Voorwerpen die met hoge snelheid op je afkomen zien er blauwer uit, voorwerpen die wegschieten roder. Sterrenstelsels geven roder licht.  Dat betekent dat bijvoorbeeld een uitgezonden gele lichtstraal niet als geel door ons gezien wordt maar als een kleur met een golflengte die iets meer naar rood neigt.
Die verandering van golflengte wordt bepaald door het Doppler-effect (net zoals bij geluid sirenes naar je toe hoger klinken dan van je af).
Dus wat je moet doen:
1. Bepaal de vluchtsnelheid van het sterrenstelsel
2. Pak de dopplerformule voor licht erbij en vul die waarde in. Resultaat: de verandering van golflengte.
3. Wat is de golflengte van dat blauwe licht (dat moet in je opgave ook ergens gegeven zijn)? Die golflengte wordt dus met de berekende Δλ groter (en ziet daardoor minder blauw).

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Ariane heeft vierentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Ariane nu over?

Antwoord: (vul een getal in)