Hoe ziet natuurkunde op de universiteit eruit?

Jiske stelde deze vraag op 01 november 2021 om 18:41.

Hai,

Een vraagje, hoe ziet natuurkunde op de universiteit eruit? En dan bedoel ik de boeken, leraren, opgaves, wiskunde etc. Op het internet kan ik vrij weinig vinden.

Dank!

Jiske 

Reacties

Theo de Klerk op 01 november 2021 om 19:48
Begin met de realisatie dat de universiteit geen middelbare school is. Niemand houdt in de gaten wat jij wel of niet doet - daarvoor ben je zelf verantwoordelijk.

Universiteit leidt in eerste instantie ook op voor de volgende generatie onderzoekers. Je moet kennis opdoen, vaardigheden voor onderzoek ontwikkelen, een "gezel" worden van de "meester". En je moet ook willen om zelf meester te worden. Een van die vaardigheden is snel nieuwe kennis eigen te maken en toe te passen. 

In de praktijk zullen velen na de universiteit toch een baan vinden buiten de academische wereld. De opgedane ervaringen en vaardigheden worden dan in een andere context gebruikt.  Je krijgt dan andere omgevingen (van verzekeringen, techniek, bestuur) waarvan je snel moet doorzien wat belangrijk is en wat je moet weten en daarna het moet gaan toepassen of laten toepassen (leiding geven).  Een TU (vroeger Technische Hogeschool geheten) richt zich bij de opleiding al wat meer op toepassen dan academisch onderzoek op een universiteit. Misschien geneeskunde en rechten uitgezonderd.

Er zijn geen leraren - het zijn werknemers binnen faculteiten (met een prof aan het hoofd) die een deel van hun werktijd aan onderwijs besteden. Het zijn dus geen didactici en daarmee kan het onderwijs soms wat gek overkomen vergeleken met de middelbare school.  
En omdat het niet hun hoofdtaak is de leerlingen (nu "student" geheten) achter de broek te zitten, interesseert het er geen een of jij je werk nu wel of niet doet. De tentamenresultaten zullen dat wel aantonen. Het is dan ook niet gek dat, door de vele verleidingen iets anders dan studeren te doen, zo'n 30% of zelfs 50% in het eerste jaar afvalt.
De verandering van "achter je broek worden gezeten" van het vwo naar "je zoekt het maar uit" op de universiteit is voor velen een te grote overgang - zeker als je ook nog eens op kamers gaat wonen en weg bent uit je familie/gezin.

De boeken worden bepaald door de studie-onderwerpen. Vaak is er een "algemeen" college waarin de stof van de middelbare school wordt uitgediept en in sneltreinvaart wordt doorgewandeld. Er zijn vele boeken voor dit soort colleges - zoek eens op "elementary physics" of "physics for scientists and engineers" bij boekwinkels online.  Want je kunt het Nederlands bij natuurkunde vrijwel zeker vergeten - vrijwel alles wordt Engels. En als je pech hebt en de universiteit vindt dat ze zo nodig buitenlandse studenten moet binnenhalen dan is het college ook nog eens in steenkolen-Engels.

Naast algemene onderwerpen zul je een aantal specifiekere colleges hebben. Relativiteit, quantum mechanica, klassieke mechanica, optica, vaste stof fysica... ook daarvoor zijn aparte leerboeken nodig.  Kijk eens op de websites van de universiteiten van je voorkeur welke onderwerpen daar bij natuurkunde voorkomen en welke boeken men daar gebruikt.

Naast natuurkunde heb je nog "bijvakken" maar die zijn geenszins "bijvak". Wiskunde is daar een belangrijke bij. Analyse (w.o. algebra, integraalrekening, limieten, fourier) en lineaire algebra (vectorrekening, 3- maar ook N-dimensionaal) zijn essentieel voor de natuurkunde. Slecht in  (toegepaste) wiskunde betekent waarschijnlijk ook voortijdig einde van natuurkunde. Wiskunde B of D is dan ook wel aan te raden op vwo. Met A doe je niet zoveel en C is nutteloos voor je studie.

Opgaven zijn vaak uit boeken, maar kunnen ook door de universiteitsfaculteit worden opgesteld. Vaak zijn er werkcolleges waar men in kleinere groep samenwerkt en oplossingen bedenkt. Maar mijn ervaring is dat een paar studenten dan afwezig is (geen tijd, huiswerk niet gemaakt, druk, druk druk...) en de meesten het tentamen daarna ook herhaald niet halen.

Tentamens zijn in tentamenweken. Afhankelijk van universiteit en faculteit zal dan misschien eens per kwartaal of half jaar zijn. De vwo instelling van herkansing, inhalen e.d. zijn er veelal niet. Tijdens de tentamenweken en anders niet.

Maar kijk eens bij de websites van universiteiten, bijv die van Amsterdam:
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/natuur--en-sterrenkunde/natuur--en-sterrenkunde.html
w
aar voor elk studiejaar ook een globale inhoud wordt gegeven:


O ja... en waar je ook wel tegen moet kunnen: de meeste mensen die natuurkunde gaan studeren waren op school vaak de betere leerling in het vak. Dus op de universiteit kom je ineens heel veel goede leerlingen tegen en dan is er een nieuwe hierarchie: enkele goede zijn de beste, andere de zwakkere. Je bent niet automatisch de beste meer als je dat in de klas op vwo gewend was.
Alicia op 02 april 2024 om 11:55

Is het mogelijk om zonder wiskunde b en natuurkunde te hebben gevolgd op de middelbare een universitaire studie natuurkunde te volgen? Ik heb veel motivatie, enorm veel interesse en discipline. Daarnaast doe ik aan zelfstudie door middel van podscasts en boeken. 

Laat ik de vraag anders stellen, wat zou je absoluut moeten beheersen om natuurkunde op een universitair niveau te kunnen volgen?
Daarbij heb ik al een studie die ik volg aan de universiteit, dus ben ik gewend aan de hoeveelheid vrijheid en zelfstudie.

Theo de Klerk op 02 april 2024 om 12:59
>op de middelbare een universitaire studie natuurkunde te volgen

Is dit geen tegenstrijdigheid? Op de middelbare school doe je geen universitaire natuurkunde.
Maar het lijkt mij niet handig/slim/mogelijk om universitaire natuurkunde te gaan doen zonder wiskunde b of natuurkunde zelf. Dan zou je enorm veel moeten bijspijkeren.

Voor universiteit natuurkunde heb je tenminste een natuurkundekennis nodig van vwo niveau. Ditto voor wiskunde-b
Alicia op 02 april 2024 om 13:20

Excuus, ik had dit veel beter kunnen verwoorden en was wat komma's vergeten. 
Is het mogelijk om, zonder wiskunde b en natuurkunde te hebben gevolgd op de middelbare, een universitaire studie natuurkunde te volgen?

Bedankt voor je snelle antwoord!
Ik begrijp dat het niet makkelijk zou zijn, maar met veel bijspijkeren dus wel mogelijk? Ik denk erover na volgend jaar wiskunde b en natuurkunde op vwo niveau te halen, naast mijn huidige studie. Maar het liefst begin ik gewoon gelijk op universitair niveau, ook al zal dit meer discipline en heel veel zelfstudie vereisten. Jij zou dit dus ten zeerste afraden als ik het goed begrijp?

Theo de Klerk op 02 april 2024 om 13:23
Ik zou eerst maar eens natuurkunde en wiskunde bijspijkeren voor aan een universitaire natuurkundestudie te denken. Die vertrouwt erop dat je die kennis al hebt en stuift vervolgens rap verder. Zonder die kennis (die je parallel denkt op te doen) worden de meeste lessen/colleges al snel een "en waar heeft ie het over" ervaring.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Clara heeft achttien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Clara nu over?

Antwoord: (vul een getal in)