Hoe ziet natuurkunde op de universiteit eruit?

Jiske stelde deze vraag op 01 november 2021 om 18:41.

Hai,

Een vraagje, hoe ziet natuurkunde op de universiteit eruit? En dan bedoel ik de boeken, leraren, opgaves, wiskunde etc. Op het internet kan ik vrij weinig vinden.

Dank!

Jiske 

Reacties

Theo de Klerk op 01 november 2021 om 19:48
Begin met de realisatie dat de universiteit geen middelbare school is. Niemand houdt in de gaten wat jij wel of niet doet - daarvoor ben je zelf verantwoordelijk.

Universiteit leidt in eerste instantie ook op voor de volgende generatie onderzoekers. Je moet kennis opdoen, vaardigheden voor onderzoek ontwikkelen, een "gezel" worden van de "meester". En je moet ook willen om zelf meester te worden. Een van die vaardigheden is snel nieuwe kennis eigen te maken en toe te passen. 

In de praktijk zullen velen na de universiteit toch een baan vinden buiten de academische wereld. De opgedane ervaringen en vaardigheden worden dan in een andere context gebruikt.  Je krijgt dan andere omgevingen (van verzekeringen, techniek, bestuur) waarvan je snel moet doorzien wat belangrijk is en wat je moet weten en daarna het moet gaan toepassen of laten toepassen (leiding geven).  Een TU (vroeger Technische Hogeschool geheten) richt zich bij de opleiding al wat meer op toepassen dan academisch onderzoek op een universiteit. Misschien geneeskunde en rechten uitgezonderd.

Er zijn geen leraren - het zijn werknemers binnen faculteiten (met een prof aan het hoofd) die een deel van hun werktijd aan onderwijs besteden. Het zijn dus geen didactici en daarmee kan het onderwijs soms wat gek overkomen vergeleken met de middelbare school.  
En omdat het niet hun hoofdtaak is de leerlingen (nu "student" geheten) achter de broek te zitten, interesseert het er geen een of jij je werk nu wel of niet doet. De tentamenresultaten zullen dat wel aantonen. Het is dan ook niet gek dat, door de vele verleidingen iets anders dan studeren te doen, zo'n 30% of zelfs 50% in het eerste jaar afvalt.
De verandering van "achter je broek worden gezeten" van het vwo naar "je zoekt het maar uit" op de universiteit is voor velen een te grote overgang - zeker als je ook nog eens op kamers gaat wonen en weg bent uit je familie/gezin.

De boeken worden bepaald door de studie-onderwerpen. Vaak is er een "algemeen" college waarin de stof van de middelbare school wordt uitgediept en in sneltreinvaart wordt doorgewandeld. Er zijn vele boeken voor dit soort colleges - zoek eens op "elementary physics" of "physics for scientists and engineers" bij boekwinkels online.  Want je kunt het Nederlands bij natuurkunde vrijwel zeker vergeten - vrijwel alles wordt Engels. En als je pech hebt en de universiteit vindt dat ze zo nodig buitenlandse studenten moet binnenhalen dan is het college ook nog eens in steenkolen-Engels.

Naast algemene onderwerpen zul je een aantal specifiekere colleges hebben. Relativiteit, quantum mechanica, klassieke mechanica, optica, vaste stof fysica... ook daarvoor zijn aparte leerboeken nodig.  Kijk eens op de websites van de universiteiten van je voorkeur welke onderwerpen daar bij natuurkunde voorkomen en welke boeken men daar gebruikt.

Naast natuurkunde heb je nog "bijvakken" maar die zijn geenszins "bijvak". Wiskunde is daar een belangrijke bij. Analyse (w.o. algebra, integraalrekening, limieten, fourier) en lineaire algebra (vectorrekening, 3- maar ook N-dimensionaal) zijn essentieel voor de natuurkunde. Slecht in  (toegepaste) wiskunde betekent waarschijnlijk ook voortijdig einde van natuurkunde. Wiskunde B of D is dan ook wel aan te raden op vwo. Met A doe je niet zoveel en C is nutteloos voor je studie.

Opgaven zijn vaak uit boeken, maar kunnen ook door de universiteitsfaculteit worden opgesteld. Vaak zijn er werkcolleges waar men in kleinere groep samenwerkt en oplossingen bedenkt. Maar mijn ervaring is dat een paar studenten dan afwezig is (geen tijd, huiswerk niet gemaakt, druk, druk druk...) en de meesten het tentamen daarna ook herhaald niet halen.

Tentamens zijn in tentamenweken. Afhankelijk van universiteit en faculteit zal dan misschien eens per kwartaal of half jaar zijn. De vwo instelling van herkansing, inhalen e.d. zijn er veelal niet. Tijdens de tentamenweken en anders niet.

Maar kijk eens bij de websites van universiteiten, bijv die van Amsterdam:
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/natuur--en-sterrenkunde/natuur--en-sterrenkunde.html
w
aar voor elk studiejaar ook een globale inhoud wordt gegeven:


O ja... en waar je ook wel tegen moet kunnen: de meeste mensen die natuurkunde gaan studeren waren op school vaak de betere leerling in het vak. Dus op de universiteit kom je ineens heel veel goede leerlingen tegen en dan is er een nieuwe hierarchie: enkele goede zijn de beste, andere de zwakkere. Je bent niet automatisch de beste meer als je dat in de klas op vwo gewend was.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Clara heeft vierentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Clara nu over?

Antwoord: (vul een getal in)