overzicht (schema) natuurkunde symbolen (afkortingen)

Kris stelde deze vraag op 23 augustus 2004 om 17:46.

Quote
Hey... Kan iemand mij een soort schema geven met alle afkortingen (sorry weet nu even geen andere naam voor dat) Ik heb nl. erg moeite met natuurkunde en voor het schooljaar begint moet ik dat schema echt weten... zoals dat tijd t is en afstand s (meer weet ik er niet meer :? ) Bedank alvast :)

Reacties:

Frank
23 augustus 2004 om 19:49
Quote
Het is natuurlijk ondoenlijk om alle voor natuurkunde relevante symbolen hier even neer te zetten. Ik heb daarom een lijstje gemaakt met symbolen die volgens mij relevant zijn voor de middelbare school natuurkunde. Als er nog symbolen ontbreken, moet je dat maar aangeven. Houdt er rekening mee dat onderstaande betekenis de meestvoorkomende betekenis is van het symbool, maar ook best voor iets anders gebruikt kan worden.
Tussen haakjes staat de gebruikelijke eenheid waarin de grootheid wordt uitgedrukt bij gebruik van het SI eenhedenstelsel.
(Daarnaast worden sommige letters ook nog gebruikt om een natuurconstante zoals lichtsnelheid aan te geven - een kort lijstje volgt na de volgende).

variabele namen in formules:

t - tijd (seconde) 
s - afstand (meter)
v - snelheid (meter/seconde) / voorwerpsafstand (meter)
b - beeldafstand (meter)
N - vergroting (dimensieloos getal)
a - versnelling (meter/seconde2)
m - massa (kilogram)
F - kracht (newton)
G - gewicht (newton) / gravitatieconstante (newton.meter2/kilogram2)
r - straal (meter)
T - periode (seconde) / temperatuur (kelvin)
ω (omega) - hoeksnelheid (radialen/seconde)
E of soms ook U - energie (joule)
W - arbeid (joule)
q - elektrische lading (coulomb)
g - valversnelling (meter/seconde2)
P - vermogen (joule/seconde = watt)  / periode (seconde)
p - impuls (kilogram * meter/seconde) /druk (newon/meter2 = pascal)
J - stoot (impulsverandering)
ρ (rho) - dichtheid (kilogram/meter3)/soortelijke weerstand (ohm*meter)
V - volume (meter3)
A - oppervlakte (meter2)
Q - warmte (joule) / lading (coulomb)
u - uitwijking (meter)
l - lengte (meter)
f - frequentie (1/seconde)  / brandpuntsafstand (meter)
λ (lambda) - golflengte (meter)
E - electrisch veld (newton/coulomb)/ energie (joule)
B - magnetische inductie (tesla)  (wordt onterecht ook wel magnetisch veld genoemd)
H - magnetisch veld (henry)
U of V - spanning (volt)    (U ook wel voor "Energie" (J) , V bij voorkeur niet voor spanning omdat de eenheid ervan (volt) ook V is)
I - stroomsterkte (ampere)
R - weerstand (ohm) / gasconstante (joule/(mol.kelvin))
- lenssterkte (dioptrie = 1/f) (1/meter)

Natuurkundige constanten
Vanwege veelvuldig gebruik hebben sommige waarden in de natuurkunde ook een letter toegewezen gekregen. Zie BiNaS tabel 7 voor de meest gebruikelijke en de waarde ervan in het SI stelsel.

c - lichtsnelheid
- constante van Planck
h/(2π) - (h-streep): letter "h" met streepje door de steel (kan niet op deze site worden weergegeven bij gebrek aan letter in het alfabet)
- gravitatieconstante (niet verwarren met g de gravitatieversnelling op aarde)
R - gasconstante
f - constante van Coulomb
RH - Rydbergconstante voor waterstof (H)
μ0 - (mu-nul) magnetische permeabiliteit van vacuum
ε0 - (epsilon-nul) elektrische permittiviteit van vacuum
σ - (sigma) constante van Stefan-Boltzmann
e - elektrische lading van een elektron (elementaire ladingsquantum)

Voor wiskundige symbolen zie https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/62842
henk
04 november 2013 om 16:43
Quote

Staat de afkorting g dan gelijk aan afkorting a?

Jan
04 november 2013 om 17:25
Quote

het gaat in beide gevallen om versnelling, dus ja, g en a hebben dezelfde fysische betekenis, in zoverre dat g alleen gebruikt wordt voor de versnelling die voorwerpen krijgen als gevolg van een zwaartekracht, meestal richting een hemellichaam. (gravitational acceleration)

g op het aardoppervlak is (afhankelijk van de plaats) ergens tussen 9,83 en 9,77 m/s², in Nederland en België om en nabij 9,81 m/s²

Maar g op de maan is om en nabij 1,6 m/s².

 

Wat betreft de oorspronkelijke oude vraag, een al redelijk volledig wordende lijst vind je in BINAS, tabel 4 in de havo-vwo-versie, en in beknoptere vorm tabel 6 in de vmbo-kgt-versie.

groet, Jan

 

Dirk
18 oktober 2017 om 20:50
Quote
Je heb ook nog p van Pascal
Jan van de Velde
18 oktober 2017 om 20:53
Quote
dag Dirk,

dat is dan niet de p van pascal, maar de p van pressure, druk. En die heeft dan wel de eenheid pascal (afgekort Pa) wat dan de "zondagse" naam is voor de newton per vierkante meter, N/m².

groet, Jan
Sofie
30 oktober 2017 om 11:11
Quote
hey ik heb een vraagje 
waarvoor staat Fr ? ik weet wel dat F kracht is

grtjs Sofie
Theo de Klerk
30 oktober 2017 om 11:14
Quote
F = force = kracht
Fr zal waarschijnlijk de resulterende kracht zijn (vectoriële optelsom van alle krachten in een aangrijppunt)
Maar het kan ook de kracht zijn die radiaal is (dwz langs de straal). Vooral bij in een cirkel ronddraaiende krachten is dit het geval.
Als de rondgaande beweging geen cirkel maar bijv. een ellips is  dan is er ook een kracht loodrecht op de straal (de verbindingslijn met een brandpunt van de ellips) - die wordt dan Fθ genoemd. 

(en meer afkortingen met Engelse achtergrond (deels Frans of Latijn, maar dan gelukkig dezelfde letter):
P = power = vermogen
W = work = arbeid
E = energy = energie (maar ook Electric field = elektrisch veld)
p = pressure = druk
t = time = tijd
s = space = afstand
A = area = oppervlakte
v = velocity = snelheid
a = acceleration = versnelling
R = resistance = weerstand

)
ivy
30 oktober 2017 om 12:13
Quote
kunt u mij     h = Vc * T
zeggen waarvoor h staat en vc

aub?
Theo de Klerk
30 oktober 2017 om 12:20
Quote
Geen idee. Elke letter kan voor van alles staan. De genoemde lijst is slechts een voorkeur-gebruik. Maar als jij per se "d" voor druk wilt nemen ipv de gebruikelijke "p" dan mag dat. Het praat alleen niet handig met andere mensen over natuurkunde als je het over het dV diagram hebt (???) waar anderen meteen snappen wat je met een pV diagram bedoelt.

Dus h = vcT (of vct ?) kan van alles zijn.
Het lijkt een beetje op
hoogte = vertikale snelheid (m/s) x tijd (s)

Maar lees de opgave of het boek nog eens na en ontdek de context rondom deze formule.
Theo de Klerk
06 november 2017 om 10:15
Quote
Soms zie je daarnaast nog zaken als ÿ (of ü of andere letters met 1 of 2 puntjes erboven): dat zijn dezelfde grootheden (y of u) maar dan is daarvan de eerste (1 puntje) of tweede (2 puntjes) afgeleide genomen naar de tijd (1e afgeleide ook wel bekend als richting van de raaklijn in een punt op tijdstip t):

Zo is
  en deze eerste afgeleide is de snelheid langs de x-richting
en
 en deze 2e afgeleide is de versnelling ax langs de x-richting

De puntjesnotatie hebben we nog aan Newton te danken die dit "fluxen" noemde
Lynn
28 november 2017 om 15:20
Quote
wat betekent MW met natuurkunde? W betekent in dit hoofdstuk Watt, maar staat de M dan voor Mega of voor Mili?
Theo de Klerk
28 november 2017 om 15:25
Quote
M = mega (factor 106)
W = watt (J/s)
m = milli  (factor 10-3, als voorvoegsel, anders "meter": km, cm)

nog kleiner (factor 10-6) , micro, gebruiken we de 'Griekse m',  (mu): μ
ruth
07 december 2017 om 19:22
Quote
ik heb ook een vraag, kan de letter G of g verschillende betekenissen hebben in natuurkunde?
Jan van de Velde
07 december 2017 om 19:41
Quote
dag Ruth,

Ja, dat kan. De afkortingen voor die grootheden liggen namelijk niet muurvast (die van de eenheden wel) . Maar als het goed is zul je die grote G bijna altijd tegenkomen als de universele gravitatieconstante uit 
 en de kleine g bijna altijd als de zwaartekrachtversnelling uit 

Maar andere gebruiken zijn ook mogelijk, want ja, we hebben maar 26 letters in ons alfabet, en honderden eenheden en grootheden. De kleine g gebruiken we bijvoorbeeld ook voor de eenheid gram, en de grote G ook voor het voorvoegsel Giga- . 
Daarnaast is in het "vorige" eenhedenstelsel, op centimeter en gram gebaseerd, de eenheid van veldsterkte gauss, afgekort G  (tegenwoordig in SI eenheden de tesla, T)

geGroet, Jan
Steffen
21 januari 2018 om 20:26
Quote
waar voor staat dat driehoekje en de J in de volgende formule: 

J=F•Δt
Jan van de Velde
21 januari 2018 om 20:36
Quote
dag Steffen,

Dat driehoekje is de Griekse hoofdletter delta, en die wordt in (heel veel) formules gebruikt voor "verandering van ..." 

En dan altijd een eindwaarde min een beginwaarde.
in jouw formule betekent  Δt dus teind - tbegin .

Ander voorbeeld: nu is de buitentemperatuur 3°C, vannacht wordt die -1°C, de ΔT voor de komende uren wordt dus Teind - Tbegin =(-1) - 3  = -4°C

Duidelijk genoeg zo?

wat betreft die J, we willen blind gebruik van formules afraden. Als jij deze vraag stelt, dan zou jij moeten kunnen bedenken wát je berekent als je een kracht met een tijdsduur (van uitoefening van die kracht) vermenigvuldigt. En als je daarvan geen idee hebt, waarom zou je dat dan willen weten? 

groet, Jan
Thomas Ravenshorst
20 maart 2018 om 16:47
Quote
Ik weet niet zo goed wat Veind of F zw betekent.. kan iemand mij dat uitleggen. kan het nergens vinden
Theo de Klerk
20 maart 2018 om 17:11
Quote
Dan moet je toch je boek nog eens goed nalezen want Veind en F zw zijn geen vaste grootheden. Maar waarschijnlijk bedoelen ze

Veind = veind = de snelheid (v) op het einde van de beschouwde tijd
F zw = Fzw = kracht (F)  veroorzaakt door de zwaartekracht

Dat staat vast en zeker in je boek!
Thomas Ravenshorst
20 maart 2018 om 17:48
Quote
Ok, alsnog bedankt :)
anno
25 maart 2018 om 18:15
Quote
ik moet voor een practicum op school de formule 
Q= m x c x ΔT gebruiken. alleen ik kan niet vinden wat ik voor c zou moeten gebruiken??
Jan van de Velde
25 maart 2018 om 18:39
Quote
dag Anno,
  1. waarover gaat dat practicum waarbij je die formule zou moeten gaan gebruiken?
  2. heb je een tabellenboek (bijv. BINAS), of een bijlage met tabellen in je natuurkundeboek waarin je grootheden en eenheden die in verband staan met het onderwerp van je practicum op een rijtje staan, 
  3. of anders stomweg het hoofdstuk "warmte" in je tekstboek: ongetwijfeld staan daar formules in, inclusief wat de grootheden in die formules betekenen.
Ga eerst eens daar kijken voordat ik jou vertel wat die c betekent en welke getallen voor c bij veelgebruikte stoffen horen. Want daar leer je niet zo heel veel van. 

Groet, Jan
Jacq
04 april 2018 om 12:09
Quote
Vraag voor Theo de Klerk: Ik dacht dat P van vermogen van het latijnse potentia = macht kwam. Zou dat ook kunnen?
Theo de Klerk
04 april 2018 om 12:14
Quote
Zou ook best kunnen, maar de meeste letter-afkortingen stammen uit het Engels (vroeger Frans), dus P voor "power"  kan ook.

Maar de herkomst doet er, natuurkundig gesproken, verder niet zo toe: het is een leuk weetje.

Belangrijk is te weten dat in de meeste natuurkundeformules die je "ineens" kunt tegenkomen, P voor vermogen staat (en soms voor druk, hoewel daar "p" vaker voor wordt gebruikt).
gabriel
13 mei 2018 om 21:05
Quote
ik heb een vraag over : H = wR x D. waar staat die wR voor en die H?

bedankt alvast.
Theo de Klerk
13 mei 2018 om 21:18
Quote
Altijd handig als je een context noemt, maar ik neem aan dat hier de equivalente en gewone dosis (resp Sv en Gy eenheden) bedoeld worden.
De wR kom je dan ook vaak als Q (quality-factor) tegen, een factor 20 voor alfa deeltjes (heliumkernen) en 1 voor elektron of gamma.

wR zou kunnen staan voor "stralingsweegfactor", dan als wR aangegeven (weighted radiation factor) en is identiek aan de Q waarde.
Marit
05 september 2018 om 17:30
Quote
Wat betekent G en N?
Theo de Klerk
05 september 2018 om 17:35
Quote
G = giga, voorvoegsel voor factor 109
N = newton, krachteenheid

Dit en alle eerdere vragen zijn in Binas tabellen 2 en 4 te vinden onder kopjes "eenheid - symbool"
(als N als deel van een formule is, stelt het meestal een aantal voor, zoals aantal neutronen, windingen - dan kijk je onder kopje "grootheid - symbool")
Een grootheid is wat je wilt meten (massa, volume, stroomsterkte). Een eenheid hoort bij het getal waarin je de grootheid uitdrukt (3 kg, 4 liter, 5 A) en dat getal is anders als je andere eenheden gebruikt (1 inch = 2,54 cm  maar de grootheid "lengte" als afstand is hetzelfde).
Jan van de Velde
05 september 2018 om 17:44
Quote

Marit plaatste:

Wat betekent G en N?
dag Marit,

dat wat Theo zegt kan kloppen, maar voor de betekenis van een hoop afkortingen moet je ook wel wat van de context geven. Er zijn stomweg niet genoeg letters in het alfabet voor alle grootheden, eenheden of andere zaken zoals die voorvoegsels Giga,nano etc  

Die G kan bijvoorbeeld ook de universele zwaartekrachtsconstante zijn, (niet te verwarren met de zwaartekrachtversnelling kleine g) en die N bijvoorbeeld het aantal radioactieve kernen in een monster waarvan je de radioactiviteit meet. 

Groet, Jan
anoniem
01 oktober 2018 om 11:59
Quote
wat is G, de universele zwaartekrachtsconstante?
Theo de Klerk
01 oktober 2018 om 13:14
Quote
Meestal wel. Bijv. in de zwaartekrachtsformule  F = G Mm/r2 .

Maar als voorvoegsel bij getallen en eenheden, zoals in 4 GN, staat het voor een vermenigvuldigingsfactor van 1 miljard:  4 GN = 4 x 109 N
anoniem
13 oktober 2018 om 16:35
Quote
Maar wat voor waarde heeft G in de zwaartekrachtsformule?
Theo de Klerk
13 oktober 2018 om 17:01
Quote
G = 6,67 . 10-11 Nm2kg-2 in het SI (of mksA) stelsel.
Kun je zo opzoeken in elk tabellenboek als Binas of op internet...
Bijv. https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_constant
Beetje eigen initiatief of zelf-help zou handig zijn, anoniem!
WW
31 oktober 2018 om 20:54
Quote
Super handig dit! Iedereen heel erg bedankt!
ruben
29 november 2018 om 12:05
Quote
kan iemand mij iets duidelijk uitleggen wat:
joule =
zwaartekracht =
en alle afkortingen over elektrischiteit windmolens en waterkracht centrale
zoals bewegings energie
alvast bedankt
Theo de Klerk
29 november 2018 om 12:17
Quote
joule = eenheid van energie
zwaartekracht = kracht die massa's op elkaar uitoefenen
afkortingen bij windmolens: ga eens zoeken op Google.
En lees vooral eens een boek over natuurkunde zodat we dat hier niet hoeven te copieren.
Linda
02 april 2019 om 19:30
Quote
Wat betekent Rm × m ?
Jan van de Velde
02 april 2019 om 19:34
Quote
dag Linda,

geen idee. Die kleine m zou massa moeten zijn, maar die Rm?
Wat is de context waarin je dit vond? 

groet, Jan
Arno van Asseldonk
03 april 2019 om 21:19
Quote

Linda plaatste:

Wat betekent Rm × m ?
Als er rs (smeltwarmte) of rv (verdampingswarmte) gestaan had zou het niet zo moeilijk te raden zijn geweest, maar de vorm die je hier geeft zegt me zo niets. Kun je eens aangeven waarover het precies gaat?
Jan van de Velde
03 april 2019 om 23:28
Quote

Arno van Asseldonk plaatste

Als er rs (smeltwarmte) of rv (verdampingswarmte) gestaan had ..//..
hmm, die twee erretjes herken ik niet in de context van warmte. In welke soort/taal  teksten kom jij die regelmatiger tegen? Ik ken ze wel als een grote L (van "Latent" als in latente warmte). 
Arno van Asseldonk
04 april 2019 om 19:13
Quote

Jan van de Velde plaatste:

Arno van Asseldonk plaatste

Als er rs (smeltwarmte) of rv (verdampingswarmte) gestaan had ..//..
hmm, die twee erretjes herken ik niet in de context van warmte. In welke soort/taal  teksten kom jij die regelmatiger tegen? Ik ken ze wel als een grote L (van "Latent" als in latente warmte). 
Dit zijn de symbolen zoals die in tabel 35 van Binas voor havo en vwo vermeld staan. Giecks Technische Formelsammlung geeft voor smeltwarmte het symbool lf en voor verdampingswarmte het symbool ld. Mijn Polytechnisch Zakboek geeft voor smeltwarmte het symbool l32 en voor verdampingswarmte het symbool l21, dus blijkbaar zijn er nogal wat verschillende symbolen voor smelt- en verdampingswarmte in omloop.
Jan van de Velde
04 april 2019 om 21:54
Quote

Arno van Asseldonk plaatste

nogal wat verschillende symbolen voor smelt- en verdampingswarmte in omloop.
Tja, wij natuurkundigen laten dus nog wel eens wat steekjes vallen als het over (internationale) afspraken gaat.    Gewoonten kunnen hardnekkig zijn.

Kortom, context BLIJFT van groot belang.
Rob Jakobs
13 juli 2019 om 22:56
Quote
De lijst met symbolen voor de diverse grootheden dient dringend te worden aangepast, want deze is niet meer correct. Volgens het SI-systeem, The International System of Units (SI), 9e editie uit 2019, paragraaf 5.4.1, dienen de symbolen voor grootheden CURSIEF te worden geschreven. Dat is niet asinds 2019 zo, maar al een tijdje. In de BINAS vijfde druk uit 2004 wordt het al zo geschreven. Dus volume V, snelheid v, versnellingen a en g horen alle CURSIEF geschreven worden. Denk er aan dat dit niet voor eenheden geldt!
Dus symbool A voor oppervlak moet cursief maar A voor ampère moet niet cursief.
Theo de Klerk
13 juli 2019 om 23:26
Quote
Waarvan acte. Al ga ik niet veel moeite steken in het cursief zetten. Dat is (bij deze website) net zo'n gedoe als de vermenigvuldigpunt te voorschijn toveren bij formules. Schrijvende leerlingen zetten alles in "schrijfstand" - recht of scheef.

Laten de officiele drukkers zich maar aan de de cursiviteit houden in boekwerken (en dat gebeurt ook al voor zover ik weet).

Verder zijn symbolen wel aanbevelingen, dus (laat ik het 1 keer doen) A is grootheid oppervlak, en A de eenheid ampere, maar als iemand per se O wil schrijven voor oppervlak, dan is dat toegestaan. Niet handig (voor anderen om "meteen" te snappen wat bedoeld wordt), maar mag wel. Het is niet toegestaan om "X" te gebruiken als "A" (ampere) bedoeld wordt. De eenheid is wel vastgelegd.
Jeroen
02 december 2019 om 11:39
Quote
s = space = ruimte. s staat niet voor space de betekenis is space maar het staat eigenlijk voor het latijnse woord: "Spatium"
Theo de Klerk
02 december 2019 om 11:54
Quote
Goed mogelijk. Diverse letters stammen uit het Engels en/of Latijn want het Engels heeft, net als Nederlands, een groot aantal leenwoorden uit die oude taal. Maar zolang men onder "s" een afstand verstaat in veel mechanica gevallen, is het prima. Zie eerdere reactie van 4 april 2018.
hans
09 januari 2020 om 17:39
Quote
Hi ik heb een vraag waar staat I voor ik weet dat ampere is maar wat is de hele woord voor I?
groeten hans
Theo de Klerk
09 januari 2020 om 17:53
Quote
I staat voor stroomsterkte in de meeste gevallen. Dat geeft de lading aan die per seconde door een oppervlak gaat. Een intensiteit daarmee (net als I ook voor lichtintensiteit wordt gebruikt).
Zoeken op internet levert een mogelijke verklaring:
"which originates from the French phrase intensité du courant, (current intensity)".

I staat voor stroomsterkte, niet voor ampere. Dat laatste is een eenheid, geen grootheid. Stroomsterkte kan ook in bijv. C/s worden weergegeven (wat met "ampere" wordt aangeduid). Maar ook met "vreemde" eenheden. Daarmee verandert het begrip "stroomsterkte" niet.
Romy
14 januari 2020 om 09:18
Quote
Je hebt toch ook nog c van soortelijke warmte
Theo de Klerk
14 januari 2020 om 10:00
Quote
en van lichtsnelheid en van ...

Deze lijst geeft alleen aan waarvoor letters vaak gebruikt worden. Maar is niet uitputtend en elke letter mag voor van alles gebruikt worden.

Als soortelijke warmte wordt vaak cp (bij constante druk) en cv (bij constant volume) gebruikt. In schoolboeken is de cw (feitelijk cp) ook gebruikelijk.
grigoris
29 januari 2020 om 22:11
Quote
Er is toch ook nog de Δ die voor verschil staat? Kan helpen in het geval van Q=m.c. ΔT
Romy
29 januari 2020 om 22:29
Quote

grigoris plaatste:

Er is toch ook nog de Δ die voor verschil staat? Kan helpen in het geval van Q=m.c. ΔT
Volgens mij is dat delta T in het geval van Q=m.c. *driehoek* T is het  eind temperatuur - begin temperatuur 
Theo de Klerk
29 januari 2020 om 22:45
Quote
Δ is net als ∫ of √ of ∝ een wiskundig symbool. Niet een natuurkundige eenheid of grootheid. 
Δ wordt het meest voor "verschil" gebruikt:  verschil tussen een eind- en beginwaarde (van temperatuur, afstand, snelheid, versnelling of wat ook)

In de quantum mechanica wordt Δ voor onzekerheid in een waarde gebruikt, die zowel de helft van de onzekerheid groter als kleiner kan zijn dan de opgegeven waarde. Zo wordt een positie  x=5 die eigenlijk alles tussen x=4 en x=6 kan zijn, weergegeven met Δx = 2 zodat de positie x=5 feitelijk algemeen als  x ± 1/2Δx wordt gegeven (en in dit geval specifiek  5±1)
Mira
09 juni 2020 om 21:12
Quote
Hoi, kunt u een tabel maken met grootheden, spanning en stroomsterkte en met de juiste symbolen? Ik heb het nodig maar ik kom er zelf niet uit.
Theo de Klerk
09 juni 2020 om 21:53
Quote
Kijk eens in BiNaS tabel 4...   
Als je iets weet van elektriciteit dan kun je alle daarin belangrijke grootheden en eenheden terugvinden. Die ook in de tabel in deze vraag zitten.

spanning  U  ,  eenheid volt (V)
stroomsterkte I ,  eenheid ampere (A)
Jan van de Velde
10 juni 2020 om 09:13
Quote

Mira plaatste:

Hoi, kunt u een tabel maken met grootheden, spanning en stroomsterkte en met de juiste symbolen? 
als je (nog) geen BINAS hebt:


Groet, Jan
Julius
21 juni 2020 om 09:45
Quote
hoi ik ben julius en ik vraag me af welke betekenis er bij S en F hoort bij licht natuurkunde
Arno van Asseldonk
21 juni 2020 om 11:30
Quote
S wordt gebruikt om de sterkte van een lens (in dioptrie) uit te drukken, dus ik veronderstel dat F hier een van de brandpunten van een gegeven lens voorstelt.
Julius
22 juni 2020 om 15:39
Quote

Arno van Asseldonk plaatste:

S wordt gebruikt om de sterkte van een lens (in dioptrie) uit te drukken, dus ik veronderstel dat F hier een van de brandpunten van een gegeven lens voorstelt.
dankuwel
Jan van de Velde
22 juni 2020 om 17:09
Quote

Julius plaatste:

 S en F  bij licht natuurkunde
en die grote F wordt dan bijna altijd gebruikt om een brandpunt aan te duiden in een situatieschets of een lensconstructie, terwijl de kleine f wordt gebruikt om een brandpuntsafstand aan te duiden. Die laatste gebruik je dan voor een sterkteberekening van die lens. 

Groet, Jan

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft zestien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)