Warmtecapaciteit van een vat

Sas stelde deze vraag op 15 oktober 2020 om 12:34.

Quote

In een geïsoleerd vat bevindt zich 100kg water. De temperatuur ven het geheel bedraagt 75℃. Er wordt 70kg alcohol van 10℃ bijgevoegd. De eindtemperatuur van het geheel wordt 60℃. Bereken de warmtecapaciteit van het geïsoleerde vat..

Ik heb het gevoel dat ik telkens wat over het hoofd zie.
Kan iemand me helpen??:)

Reacties:

Theo de Klerk
15 oktober 2020 om 12:45
Quote
Bekijk hoeveel energie (warmte) er in het water zit.
Ditto voor alcohol.

Voeg die bij elkaar en kijk wat de nieuwe, gezamelijke temperatuur wordt. Het water zal afkoelen (energie afstaan aan alcohol), de alcohol opwarmen tot de gemeenschappelijke temperatuur. Het water zal ook warmte afstaan aan het vat dat bij elke graad opwarming ook een hoeveelheid warmte opneemt.

opgenomen warmte = afgestane warmte
malcohol . calcohol (Teind - Tbegin) + Cvat(Teind - Tbegin) = mwater cwater (Tbegin - Teind)
Hans
15 oktober 2020 om 23:19
Quote
Even corrigeren. We beginnen met water en vat, en voegen dan alcohol toe. de
Cvat moet dus aan de kant van de Cwater en Calcohol moet aan de andere kant van de vergeijking:
Cwater(Twater eind - Twater begin) + Cvat(Tvat eind - Tvat begin) = Calcohol(Talcohol eind - Talcohol begin)

Het is voor mij al even geleden, dus corrigeer me als ik het fout zeg.
Theo de Klerk
15 oktober 2020 om 23:49
Quote
Nee, het water is de warmte leverancier. Vat en alcohol nemen dit op zodanig dat vat, alcohol en water eindigen op dezelfde temperatuur Teind
Hans
15 oktober 2020 om 23:51
Quote
Ik deed het dus fout. Het moet

Calcohol(Talcohol begin - Talcohol eind)

zijn.

Je kan ook zeggen:

Cwater(Twater eind - Twater begin) + Cvat(Tvat eind - Tvat begin) + Calcohol(Talcohol eind - Talcohol begin) = 0

Steeds (Teind - Tbegin) dus. Daar komt dan bij het water en het vat een negatieve en bij de alcohol een positieve waarde uit. Omdat er aan het geheel verder geen energie wordt toegevoegd of onttrokken moet het optellen tot 0.


Hans
15 oktober 2020 om 23:53
Quote

Sas plaatste:

In een geïsoleerd vat bevindt zich 100kg water. De temperatuur ven het geheel bedraagt 75℃.

Theo de Klerk plaatste:

Nee, het water is de warmte leverancier. Vat en alcohol nemen dit op zodanig dat vat, alcohol en water eindigen op dezelfde temperatuur Teind
Lees opgave :)
Theo de Klerk
16 oktober 2020 om 00:32
Quote
Ah ja... het water en vat is warmer, dan staat het vat ook warmte af.
Verkeerd geinterpreteerd inderdaad.

Q = constant (= warmte water/vat + warmte alcohol) dus ΔQ = 0 bij het samenvoegen.
Qopgenomen - Qafgestaan = 0  
 (maca)(Teind - Tbegin) - (Cvat + mwcw)(Teind - Tbegin) = 0
 (maca)(Teind - Tbegin) = (Cvat + mwc)(Tbegin - Teind)
Qopgenomen = Qafgestaan

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft zesentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)