vermogen (de eenheid watt)

Henk Hartsema stelde deze vraag op 27 augustus 2020 om 11:21.

Ik denk dat u in het hele verhaal over vermogen, enz. nog één ding vergeet te noemen en dat is dat één watt ook is één Nm/sec, oftewel één Newtonmeter per seconde. Dat is de echte definitie van 1 watt, waaruit dus weer noodgedwongen moet volgen dat één Joule één Newtonmeter is.

Reacties

Theo de Klerk op 27 augustus 2020 om 11:34
Vermogen is energie/tijdseenheid.  

Gebruikelijke benaming als SI eenheid: watt
Dat is hetzelfde als  J/s
of als        Nm/s
of als       kg m2/s3

Je kunt elke eenheid vervangen door zijn samenstelling tot je uiteindelijk op de basiseenheden van het SI stelsel uitkomt: kilogram, meter, seconde, Ampere (mksA)

>Dat is de echte definitie van 1 watt
Nee hoor, 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s = 1 kg m2/s3 - allemaal even goede eenheden.
De "definitie" hoort bij vermogen. Dat is energie/tijdseenheid
Henk Hartsema op 27 augustus 2020 om 12:42
Ik waag het er toch nog maar een keer op: 1 watt = 1 Nm/sec, dat is de enig juiste definitie omdat per slot van rekening zowel Newton als ook meter en seconde basiseenheden van het SI stelsel zijn. De rest is afgeleid. Dus 1 joule = 1 Nm, weer 2 eenheden van het SI stelsel (Newton en meter).
Als u zegt dat vermogen de uitkomst is van energie gedeeld door tijd, dan heeft u natuurlijk gelijk. Maar dat is juist in zijn algemeenheid en is door mij niet betwist. Het ging mij slechts om de benoeming van 1 watt. Wat mij betreft einde discussie.
Theo de Klerk op 27 augustus 2020 om 12:44
>zowel Newton als ook meter en seconde basiseenheden van het SI stelsel zijn
Niet waar. Newton is een afgeleide eenheid, kg m/s2

Inderdaad einde discussie. Je hebt het gewoon mis. Ook de schrijfwijze van de eenheden is aan afspraken gebonden (newton, geen Newton, wel N,  s en geen sec)
https://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel
Jan van de Velde op 27 augustus 2020 om 15:37

Henk Hartsema plaatste:

..//.. zowel Newton als ook meter en seconde basiseenheden van het SI stelsel zijn. De rest is afgeleid. Dus 1 joule = 1 Nm, weer 2 eenheden van het SI stelsel (Newton en meter).
Dag Henk,

Newton noch joule zijn basiseenheden. Daarvan zijn er inderdaad maar 7, en die vind je in de in de wikipedialink van Theo.

Alle SI-eenheden zijn uit te drukken in (combinaties van een of meer van) die 7 basiseenheden:


Uit de wet van Newton, F= m•a , kun je afleiden dat de eenheid van kracht moet bestaan uit de eenheid van massa (kg) maal de eenheid van versnelling (m/s²) en dus kgm/s² zal zijn, netter geschreven als kgms-2
 
De "zondagse naam" van die kgms-2 is de newton (zonder hoofdletter), zoals de zondagse naam voor de kgm2s-3 de watt is

stap voor stap:
  1. watt  W
  2. joule per seconde  Js-1
  3. newtonmeter per seconde Nms-1
  4. kilogrammeterpersecondekwadraatmeterperseconde kgms-2ms-1
  5. kilogammeterkwadraatpersecondetotdederde kgm2s-3
Toch gebruiken we die namen voor de afgeleide eenheden (zoals die watt) vaak omdat het in teksten e.d. veel duidelijker is. Dat is ook gewoon zo in het SI afgesproken dus daar is ook helemaal niks mis mee. 

Groet, Jan

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft elf appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)