Werkelijk vermogen berekenen

Opoe V. stelde deze vraag op 15 oktober 2019 om 15:12.

Quote

Beste,

mijn zoon krijgt de volgende vraag bij natuurkunde:
Bereken van een niet-ideale spoel, aangesloten op wisselspanning, het afgegeven werkelijk vermogen, als de spoel een R = 0,5 Ohm en een XL = 150 Ohm heeft, bij 2A.

Ik heb (zie bijgevoegde foto) geprobeerd dit uit te rekenen, maar heb geen flauw idee of dit klopt. Enig hulp van de docent blijkt helaas ver gezocht, dus enige hulp van u zou fijn zijn.

Berekening is als volgt:
Ur = I x R  -> 2 x 0,5 = 1V
UXL = I x R -> 2 x 150 = 300 V

Cos fie = 0,003
Vermogen = U x I x Cos fie -> 300 x 2 x 0,003 = 1,99 VAr 

Maar... ik lees in hetzelfde lesboek Blindvermogen = I x I x XL = 2 x 2 x 150 = 600 VAr.

Deze oude vader is nu echt het spoor bijster. Wie kan mijn zoon op weg helpen?

Bijlagen:

Reacties:

Theo de Klerk
15 oktober 2019 om 16:56
Quote
Al eens gekeken bij https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltampère_reactief ?
en https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_(natuurkunde)#Actief_vermogen_(werkelijk_vermogen)
Volt-ampere-reactief (VAr) is een ander woord voor "blind vermogen".

In wisselstroomtechniek is vermogen (net als weerstand, spanning en stroom) een complex getal omdat de grootte steeds verandert en er onderling een fase tussen spanning en stroom zit.
Pblind2 = Pschijnbaar2 - Pwerkelijk2
Met een arbeidsfactor cos φ = 0,003 geeft dit φ = cos-1 0,003 = 89,83º
Pblind = Pschijnbaar sin φ
of
Pblind = Pwerkelijk tan φ

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Clara heeft tien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Clara nu over?

Antwoord: (vul een getal in)