Gevaren EMS spectrum (microgolven)

Tim stelde deze vraag op 10 augustus 2017 om 14:43.

 Beste iedereen,

Ik vroeg me af wat de gevaren zijn in het EMS spectrum. Bekend zijn voor mij de hoog frequente stralingsvormen en daarbijbehorende gevaren. Maar nu hoor je steeds vaker verhalen over straling veroorzaakt door mobiele apparaten en zendmasten. Deze werken geloof ik op radiogolven en vooral microgolven als ik het goed heb? Houden zich hier dan toch gevaren in schuil die nog niet (goed) onderzocht zijn? Of kan iemand mij uitleggen waarom dit nonsens verhalen zijn. 

Mij bereiken ook verhalen dat bijvoorbeeld in Frankrijk Wifi verboden zou zijn binnen scholen. Dat zou dan toch wel aangeven dat er iets meer aan de hand is?

Ik ben benieuwd naar jullie meningen en kennis!

Met vriendelijke groet,

Tim

Reacties

Theo de Klerk op 10 augustus 2017 om 15:31
Straling, van welke frequentie of golflengte ook, is potentieel gevaarlijk als het elektrisch niet-neutrale deeltjes (of wel neutraal als geheel maar met polaire kanten: dipolen zoals water en vet) in beweging zet.
Grote golflengten/lage frequenties doen dit traag en men onderzoekt of deze straling (van radiomasten, televisie en telefoon) invloed heeft op de mens (die grotendeels uit water bestaat en dus veel dipooltjes heeft).
De onderzoeken lijken vooral al bij voorbaat ingenomen vooroordelen te bevestigen. De radio/telefoonfirma's vinden niks, klagers vinden wel wat. Maar geen van beide komt met doorslaggevend bewijs. Het zijn vooral meningen.

Wifi verboden op scholen zal vooral te maken hebben met een keuze van de school mobieltjes die tegenwoordig aan de hand van leerlingen vastgeplakt lijken, te verbieden of nutteloos te maken. Met gezondheid als zodanig heeft het niets te maken.

Microgolven (magnetron) werken duidelijk wel op vloeistof en vet: door de trillingen warmt het op. Een blok hout in de magnetron doet niks (weinig water), een kop soep of het broodje-aap Amerikaanse poedeltje dat snel moest drogen, wel: die gaan opwarmen en zelfs koken. (Einde poedeltje).
Niet voor niets zit er een nauw traliewerk in de magnetron deur om te voorkomen dat straling uit de deur treedt en werkt de antenne niet als de deur open staat. (dus niet het relais met een schroevendraaier indrukken zodat de magnetron "denkt" dat de deur dicht is).
Tim op 10 augustus 2017 om 20:11

Bedankt voor uw uitgebreide antwoord! 

Als ik het goed begrijp is het bij zendmasten, wifi en dergelijke minder aan de orde omdat de energiedichtheid in die toepassingen laag blijft. Onderzoeken lijken geen significant of bijzondere uitslag te geven. 

Maar in theorie hebben dus ook deze golven invloed op de dipolen in een mens. De golven hebben danwel een lage energiedichtheid, maar de mens wordt er wel langdurig aan blootgesteld. Onderzoeken op lange termijn lijkt mij ingewikkeld, omdat je andere zaken die het resultaat kunnen beinvloeden uitsluiten. Maar in theorie zou het dus kunnen dat mensen schade oplopen van zendmasten en wifi?

Theo de Klerk op 10 augustus 2017 om 20:34
In theorie kan veel. Er is gebrek aan sluitend bewijs (data!) voor wel of geen gevaar.
Maar net als bij risico's met eieren eten: er is geen risico als je nergens aan e.m. straling blootstaat. Dat is in de huidige maatschappij uitgesloten.
De afgelopen eeuw waarin gebruik van straling voor radio/telefoondoeleinden toenam is dus de vraag hoeveel zieken/doden daarvan het gevolg zijn. Daar zijn dus geen eensluidende gegevens over.

Het lijkt een beetje op blootstaan aan ioniserende straling (van radioactieve stoffen). De "acceptabele waarden" zijn gebaseerd op ervaringsfeiten, niet op puur wetenschappelijke berekeningen of modellen. Ook bij e.m. lijken de stralingssterkes/energiedichtheid geen noemenswaardige invloed op gezondheid te hebben. Maar tussen "lijken" en "blijken" zit dus het strijdgebied van bij voorbaat voor- en tegenstanders die hun "lijken" graag als "blijken" presenteren.
Leon op 06 oktober 2020 om 13:32
voor aanvullende informatie zie: https://www.kennisplatform.nl/
Leon op 07 oktober 2020 om 12:44
meer informatie daarover is overigens ook te vinden op de website van het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection): https://www.icnirp.org/

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft zes appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)