gassnelheid in inlaatkanaal

RWJ stelde deze vraag op 29 maart 2005 om 14:05.
Hallo, Ik heb een vraagje.

Bij een motor wordt de lucht door het inlaatkanaal in de cilinder gezogen doordat de zuiger omlaag beweegt en dus een onderdruk creëert. Nu is mijn vraag met welke snelheid dit gebeurt. Kan dit worden berekend?

Het zal volgens mij in ieder geval afhankelijk zijn van de zuigersnelheid het oppervlak van de zuiger en inlaatkanaal. Klopt het dat als je ervan uitgaat dat lucht als niet samendrukbaar wordt beschouwd de volgende formule kan worden toegepast. v(zuiger)*A(zuiger) = v(inlaat)*A(inlaat) , volumedebieten zijn gelijk.

Rens

Reacties

RichardD op 30 maart 2005 om 15:05
Voor zover ik weet klopt alles wat je zegt, op 1 klein dingetje na. (Mocht iemand anders een andere theorie hebben dan zou ik die ook graag willen weten.)Wanneer de kritische drukverhouding overschreden wordt zal het gas nooit sneller dan de snelheid van het geluid bij dat medium en die druk en temperatuur in de cilinder stromen.De kritische drukverhouding, ookwel Laval drukverhouding, kun je als volgt berekenen:Ps/Po = (2/(K+1))^(K/(K-1))met Ps = druk in cilinderPo = omgevingsdrukK = adiabatische exponent van het medium
RichardD op 30 maart 2005 om 15:20
Het is Po/Ps ipv Ps/Po in jouw geval ivm de onderdruk. K is beter bekend als "kappa" = specific heat ratio = adiabatische coëfficiënt (voor lucht bijv. geldt kappa = 1,4) Verder kun je het massadebiet bij een bovenkritische verhouding berekenen met: m.= A * PSI * ((2 * P1 * rho1)^0.5) met PSI = (k/(k-1))^0.5 * ((p2/p1)^(2/k)-(p2/p1)^((k+1)/k))^0,5 Helaas krijg ik de formules niet mooi in dit frame.

Veel succes met de berekeningen.
Gegroet, RichardD

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft veertien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)