Ioniserend vermogen

Vince stelde deze vraag op 30 maart 2011 om 20:57.

beste mensen,

Ik heb het nu in vwo 5 over radioactiviteit waarbij ioniserend vermogen aan bod komt. Het wordt in mijn boek heel slecht uitgelegd, en ik denk dat dit makkelijker kan zodat ik dit kan begrijpen. Kan iemand mij dit op een makkelijke manier uitleggen?

groet, Vince

Reacties

Theo op 30 maart 2011 om 22:26

ioniserend vermogen = in staat zijn om stoffen te ioniseren. En ioniseren is het proces om van een neutraal atoom een geladen atoom te maken doordat elektronen worden weggeslagen. 

Ioniseren kan door straling maar ook door geladen deeltjes die bij radioactieve stoffen vrijkomen zoals beta- (electronen e-) en alfastraling (Helium-kernen He2+)

Straling

Om die elektronen los te slaan is veel energie nodig: minstens gelijk aan de bindingsenergie aan de atoomkern. De energie is zo groot dat de straling hoog-energetisch moet zijn (E = h.f) en dus een hoge frequentie/kleine golflengte. Typisch in het gebied van gamma-straling of (minder energierijk) Röntgenstraling.

Als deze straling lichaamscellen raakt dan worden daar atomen geioniseerd en dat is gevaarlijk omdat daardoor ook moleculen in ons DNA veranderd kunnen worden of de cellen beschadigd.

Deeltjes

Als geladen deeltjes vrijkomen bij radioactieve processen (kernstraling) die veel (kinetische) energie hebben, dan zullen deze hun energie door botsingen aan andere atomen afgeven die daardoor kunnen ioniseren. Veelal zijn het alfadeeltjes (zwaar als een Heliumkern en dubbel positief geladen) en elektronen (licht maar negatief geladen).

Zie ook http://www.scholieren.com/werkstukken/27780 of http://wetenschap.infonu.nl/natuurkunde/17982-radioactiviteit-natuurkundig-verschijnsel.html

VInce op 31 maart 2011 om 14:52

Het is gelukt! nu snap ik er een stuk meer van, bedankt!

JOrndonkers69 op 18 juni 2018 om 14:35
bedankt theo

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Clara heeft drie appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Clara nu over?

Antwoord: (vul een getal in)