Kernstraling

Pascal stelde deze vraag op 20 november 2006 om 22:22.

Hallo,

Ik gebruik bij het beschrijven van mijn vraag: alfastraling (symbool a), betastraling (B) en gammastraling (y). Het getal boven (massa) staat links van de / en atoomnummer rechts van de /.

Ik wil graag iets weten over de volgende situatie:

Ik heb een stof dat zowel alfa als betastraling uitzend.

Ziet de reactie er dan als volgt uit? (ik heb als voorbeeld Pu 241 genomen)

241/94 Pu    ->    4/2 a    +    0/-1 B    +   237/93 Np

Bij deze reactie heb ik als het ware 1 molecuul Pu-241 zowel alfa als betastraling laten uitzenden. Hierbij onstaat in deze situatie maar 1 eindproduct (plus a en B straling).

OF moet dit als het volgende eruit zien?

241/94 Pu    ->    4/2 a    +    0/-1 B    +    237/92 U    +    241/95 Am

Volgens mij kan dit niet, omdat U-237 niet bestaat.

 

Kan iemand mij vertellen welke situatie goed is? 

Reacties

Jaap op 20 november 2006 om 22:39

Dag Pascal,
Als bekend is dat een isotoop zowel alfa- als bètastraling kan uitzenden, zendt één exemplaar van zo'n kernsoort niet beide uit. Eén exemplaar van zo'n kernsoort zendt een alfadeeltje (en eventueel een gammafoton) uit. Een ander exemplaar van diezelfde kernsoort zendt een bètadeeltje (en eventueel een gammafoton) uit. Er zijn dus twee goede vervalvergelijkingen mogelijk; je hebt geen van beide genoteerd.
Wat betreft U-237: als deze isotoop niet vóórkomt in de vrije natuur, kan hij waarschijnlijk wel worden gemaakt. Als een isotoop niet in Binas staat, wil dat nog niet zeggen dat de isotoop niet bestaat. Binas is slechts een uittreksel van dikkere informatieboeken...
Je tweede vervalvergelijking is onjuist, omdat er rechts van de pijl veel meer kerndeeltjes (protonen en neutronen) staan dan links.
Groeten, Jaap Koole

Pascal op 20 november 2006 om 22:47

Bedankt, als ik het goed begrijp kan 1 atoom de volgende combinaties uitzenden:

alpha, beta, gamma, alpha + gamma of beta + gamma (nooit alpha + beta)

Ik kan bij het bovenstaande voorbeeld dus gewoon 2 vergelijkingen noteren?

241/94 Pu    ->    4/2 a    +    237/92 U

241/94 Pu    ->    0/-1 B    +    241/95 Am

Ik kan beide reacties optellen als:

2  241/94 Pu   ->  4/2 a    +   0/-1 B    +   237/92 U   +    241/95 Am

Klopt dit wel?

Er bedankt dat je me verder kunt helpen, ik heb komende maandag stralingspracticum. Ik weet alle theorie, en begrijp deze ook. In het boek staat alleen niks over vergelijkingen beschreven waarbij een atoom alpha en betastraling uitzend.

Jaap op 20 november 2006 om 22:56

Dag Pascal,
De twee nieuwe vergelijkingen lijken in orde. Ik zou ze alleen niet optellen; dat geeft maar misverstanden.
Veel plezier met het stralingspracticum,
Jaap Koole

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Roos heeft veertien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Roos nu over?

Antwoord: (vul een getal in)