Dodelijke stroomsterkte

maaike stelde deze vraag op 07 april 2006 om 19:00.
Welke stroomsterkte door je hart is dodelijk..?

Reacties

Bert op 07 april 2006 om 23:30

Beste Maaike,

het gevaar van stroom is dat je hart ongecoördineerde samentrekkingen gaat vertonen (fibrileren).

Of dat gebeurt hangt ervan af wat de frequentie van de stroom is (50 Hz is heel ongunstig) , hoe lang het duurt en of de stroom door je borstkas gaat.

In het natuurkunde boek Scoop (havo Hfdstk. 7, vwo Hfdstk. 8) staat een grafiek met richtwaarden voor een wisselstroom van 50 Hz. Daaruit is af te lezen dat bij een tijdsduur van 2 s een stroom van 50 mA of meer dodelijk kan zijn; als het maar even duurt (10 ms) kun je wel 500 mA verdragen.

Bert 

Patrick op 10 april 2006 om 03:45

Beste Maaike,

Dit heb ik geleerd.

30 mA door de hart (arm 1 door je hart en via andere arm terug, bijvoorbeeld als je met beide handen een stroomdraad met spanning vastpak) is genoeg om eraan te overlijden.

1 A overleef je niet. Heel je spierenstelsel zou dan verbranden. Je kan het zien als overbelasting.

Ik hoop dat je hier wat aan heb. 

Patrick.

Harry op 12 december 2014 om 10:10
Gevaren van elektriciteit

Elektrische stroom heeft naast de aangename kanten (energiebron voor licht, beweging, warmteoptische en akoestische signalen) ook onaangename kanten, die zeer gevaarlijk zijn.De aanraking met elektrische stroom kan zware verbrandingen tot gevolg hebben of zelfs dodelijk zijn. Een veel voorkomend risico is elektrocutie door contact met spanningvoerende delen.

Elektrocutiegevaar

Er zijn twee soorten elektrocutiegevaar:
- Aanraking van delen die stroom voeren zoals leidingen.
- Aanraking van delen die eigenlijk geen stroom mogen voeren maar door een defect onder spanning staan.

Gevolgen bij het in contact komen met elektriciteit:
- Samentrekken van spieren.
- Warmteontwikkeling waardoor brandwonden kunnen ontstaan en elektrochemische reacties in menselijk weefsel.

Schrikeffecten.

De ernst van de gevolgen van een ongeval en het levensgevaar wordt bepaald door een aantal factoren:
- de stroomsterkte;
- de stroomsoort (wissel- of gelijkspanning);
- de tijdsduur van de stroomdoorgang;
- de lichaamsweerstand;
- de weg van de stroom door het lichaam;
- omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, vloerafwerking e.d.).

Daarnaast hangen de gevolgen van blootstelling aan een elektrische stroom af van de eigenschappen van het slachtoffer (geslacht, lichaamsgewicht, lichamelijke conditie).De gevolgen van een stroomdoorgang door het lichaam lopen uiteen van een nauwelijks voelbare prikkeling tot een fatale hartstilstand. Van de genoemde factoren is vooral de invloed van de stroomsterkte belangrijk. Een spanningsverschil (> 40 volt) is nodig om de elektrische weerstand van het menselijke lichaam te overwinnen zodat er stroom kan gaan lopen. Al zeer kleine stromen (milliampères!!) kunnen grote gevolgen hebben.

Invloed van elektrische stroom op de mens
 
Gevolgen voor de mens bij een stroomsterkte van:
1 mA    geen gevaar
4 mA    pijn wordt voelbaar
15 mA  de grens waarop het spanningvoerende voorwerp nog kan worden losgelaten
20 – 30 mA bewusteloosheid kan optreden
50 – 80 mA kans op overlijden
 
Spierverkramping

Bij ca. 15 mA treedt spierverkramping op. Vanaf deze stroomsterkte kan men het onder spanning staande object niet meer loslaten. Hierdoor wordt de tijdsduur waarbij stroom door het lichaam kan lopen verlengd. Ook is hierdoor het contact van het slachtoffer met het onder spanning staande object moeilijk te verbreken. Hogere stroomsterkten kunnen de ademhaling belemmeren en veroorzaken verkramping van de hartspier, waarbij kans bestaat op hartfibrillatie. Daardoor stopt de bloedsomloop en ontstaat een levensbedreigende situatie waarin alleen snelle medische hulp redding kan bieden. Het eerste dat gedaan moet worden bij elektrocutie, is uitschakelen van de stroom. Daarna onmiddellijk een dokter of de geneeskundige dienst waarschuwen. Intussen moet eerste hulp worden verleend.

Warmte ontwikkeling

Ook al voelt iemand zich na een stroomschok vrij goed, toch is een geneeskundig onderzoek aan te raden. Er kan namelijk inwendige verbranding of vergiftiging optreden. Omdat deze gevolgen dikwijls niet zichtbaar zijn worden zij vaak onderschat!! Inwendige verbranding ontstaat op plaatsen waar weinig stroomgeleidend lichaamsweefsel aanwezig is bijvoorbeeld in de gewrichten. Door warmteontwikkeling en elektrochemische reacties kunnen schadelijke en giftige stoffen ontstaan die via de bloedbaan organen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld de werking van de nieren kan verstoord worden. Deze stoffen komen dan in het bloed waardoor mensen zich onwel gaan voelen en misschien niet direct denken aan een relatie met elektriciteit een paar dagen geleden. Het bloedonderzoek zou dan gericht moeten zijn op lever en nier schade. Ten gevolge van de verbranding kan er een stijging zijn van de witte bloedlichaampjes na 3 dagen als maat voor de ontstekingsreactie in het lichaam.

Het is belangrijk slachtoffers van een stroomschok nog geruime tijd te observeren omdat zich na dagen en zelf weken nog complicaties kunnen voordoen tot kans op overlijden. Kortom niet standaard bloedprikken maar wel in de gaten houden en rekening houden met de mate van blootstelling.
Jan op 24 januari 2018 om 16:53
Stel dat je een metalen haarpinnetje / schuifje mer beide uiteindes in het stopcontact stopt. Krijg je dan een dodelijke schok? 
Jan van de Velde op 24 januari 2018 om 17:04
Dag Jan,

Als het goed is vliegt dan binnen een fractie van een seconde de zekering eruit en kom je weg met een paar brandblaren op je vingertoppen. 
Weigert de zekering om een of andere reden, dan is het nog niet zeker dat je een dodelijke schok krijgt. Dan moet ook de aardlekschakelaar het laten afweten.

Ook dan heb je nog steeds redelijke overlevingskansen, maar mensen die dat eens willen meemaken en het dus eens gaan proberen kunnen worden genomineerd voor een Darwin-onderscheiding


Groet, andere Jan
Jort op 31 januari 2018 om 21:09
Kan er elektriciteit in je lichaam kunnen vast blijven zitten na electrocutie?
Jan van de Velde op 31 januari 2018 om 21:14
dag Jort,

nee, dat kan niet. "elektriciteit" is trouwens toch al iets dat je niet kan meten. 
Je kunt stroomsterkte meten, of spanning, of lading, maar elektriciteit is gewoon de verzamelnaam voor alle verschijnselen die met elektrische lading te maken hebben.

Groet, Jan
Ali op 14 januari 2019 om 23:11
waarom is het gebruik maken van een defibrillator niet gevaarlijk?
Theo de Klerk op 14 januari 2019 om 23:19
Ook die is gevaarlijk voor de toepassers die moeten voorkomen dat ze zelf als geleider werken tussen de hoge spanning die wordt opgewekt en de "aarde".
De hoge spanning (niet stroomsterkte!) kan het hart weer aan het kloppen krijgen. Bij kloppende harten kan het juist ontregelend werken. Je gebruikt het dus alleen in noodgevallen waar nietsdoen zeker aan doodgaan gelijk staat.
Ali op 14 januari 2019 om 23:24
Maar bij het gebruik van een defibrillator wordt een grote stroomstoot in het lichaam gestuurd. Waarom doen we dit dan toch als stroom door het lichaam gevaarlijk is?
Theo de Klerk op 14 januari 2019 om 23:41
Uit https://nl.wikipedia.org/wiki/Automatische_externe_defibrillator:

Een automatische externe defibrillator (AED) of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen. Dan krijgt het normale hartritme de kans om de controle terug over te nemen. 

Een schok is niet een grote stroomsterkte maar een groot spanningsverschil. Zoals ook schrikdraad hoge spanning maar lage stroom geeft (lager dan de AED vermoed ik).
Afhankelijk van de ondervonden weerstand kan dit een grotere stroomsterkte veroorzaken (U = IR grofweg). 
Jan van de Velde op 15 januari 2019 om 00:06
"Stoot" of "schok" zijn de sleutelwoorden.
Want ook voor een mensenlichaam geldt de wet van ohm: grote spanning==> grote stroomsterkte

Voor schrikdraad is de beveiliging tweeledig:
  1. - de bron heeft een hoge inwendige weerstand: zodra er een stroom gaat lopen (doordat je via je lichaam die draad aardt) dondert de klemspanning vanzelf in elkaar, en/of wordt begrensd door de capaciteit van een opgeladen condensator.
  2. - een schok duurt ten hoogste een milliseconde. Ga maar eens bij zo'n apparaat staan, elke seconde hoor je een tikje, elke seconde even gedurende een milliseconde een 10-15 duizend volt op zo'n draad.
Dus voordat weefsel op aanraakpunten zo heet kan worden dat het brandwonden veroorzaakt is de stroom al gestopt, en verder vermijdt de korte duur dat verkrampte spieren de draad blijven vasthouden, zodat je niet schok na schok zal krijgen. 
Voor een gezond mens mag het aanraken van een schrikdraad zeker niet levensbedreigend genoemd worden. Toch zou ik er geen hobby van maken. Een prettige ervaring is het zeker niet, maar dat is er ook de bedoeling van.

Voor een AED geldt:
Het zenuwstelsel is goed beschouwd ook een elektronisch besturingssysteem: ministroomstootjes uit die zenuwen doen spiercellen even samentrekken, als het goed is op gecoördineerde wijze. 
Bij een stilstaand hart is dat systeem ontregeld. Door een ook weer zeer korte stroomstoot kan dat dan weer juist op gang gebracht worden, en ja, dat zijn heftige stroomstoten (I=U/R). Door het spontaan samentrekken van allerlei spieren vliegt zo'n patiënt met een beetje pech alle kanten op, en omstanders mogen de patiënt tijdens zo'n stoot voor hun eigen (elektrische) veiligheid dan ook niet aanraken. 

Stilstaand (hart) is een sleutelwoord: als een AED een hartslag contateert zal hij niet afgaan, want die stroomstoot zou een kloppend hart juist stil kunnen zetten, kunnen ontregelen. Als het goed is is zo'n AED in dat opzicht dus "amateurbestendig".  

groet, Jan
Jansje op 08 september 2019 om 23:59
Ik heb de volgende vraag: ik heb een elektrische deken. Nu blijkt dat er een stroomlek is in het deken. Hoe ben ik daar achter gekomen? Ik lag op bed met deken aan, mijn dochter kwam naast me zitten en ik raakte haar schouder aan. Toen voelde die vreemd aan, alsof ie stroef was. Nu bleek dat als ik mijn deken uitzette dat dit effect verdwenen was. Ik weet niet hoelang ik al zo slaap met mijn electrische deken maar ik heb hem aangeschaft in mei 2015. Wat voor een gevolgen kan het hebben als deze zwakstroom 24V, en een vermogen 60 watt, een hele nacht door mijn lichaam gaat? Ik had hem stand-by staan vaak en dan doet hij het ook. Alleen als ik de schuifknop uitzet onderbreekt hij de stoom, dus ook de geleiding.
Jan van de Velde op 09 september 2019 om 00:10

Jansje plaatste:

Wat voor een gevolgen kan het hebben als deze zwakstroom 24V, en een vermogen 60 watt, een hele nacht door mijn lichaam gaat?
dag Jansje

24 V heeft geen gevolgen tenzij je met een nat lijf onder een natte deken ligt, dan wordt dat oncomfortabel.

Het verschijnsel dat je beschrijft ("stroef"...") komt me onbekend voor (wat niet wil zeggen dat je conclusie, een kapotte draad, per se onterecht is). Maar als je het niet vertrouwt is er met elektrische dekens maar één oplossing: de vuilnisbak. 

Overigens al eens een andere elektrische deken geprobeerd? Daarmee geen vergelijkbaar verschijnsel? 

groet, Jan
Theo de Klerk op 09 september 2019 om 00:12
Met elektriciteit ga je geen risico's nemen. Wegdoen die deken!
Zweten, kortsluiting... potentieel allemaal levensgevaarlijk.
lennard op 19 september 2019 om 19:05
dag allemaal,

ik had gister met werk een trafo 220-240volt 50/60 hz aangesloten en blijkbaar was de canvas kabelhoes iets gescheurd waardoor ik echt een flinke optater kreeg door mijn linkerarm.

ben even naar de bedrijfsarts geweest maar die deed er heel lacherig over, terwijl ik me best zorgen maak en ontzettend spierpijn in mijn nek en arm heb.

weet iemand of dit gevaarlijk is want anders ga ik gewoon naar een andere dokter toe

alvast bedankt
Jan van de Velde op 19 september 2019 om 19:47
Dag Lennard,

lacherig gaan we zeker niet doen na een 230V schok. Wij zijn overigens geen doktoren. Als iets ontzettend pijn doet heb je een goeie opdonder gehad. Als die spierpijn langer aanhoudt dan de paar dagen die je gewoonlijk meemaakt na een serieuze overbelasting zou ik er zeker mee naar een andere dokter gaan. 

groet, Jan
lennard op 19 september 2019 om 19:50

Jan van de Velde plaatste:

Dag Lennard,

lacherig gaan we zeker niet doen na een 230V schok. Wij zijn overigens geen doktoren. Als iets ontzettend pijn doet heb je een goeie opdonder gehad. Als die spierpijn langer aanhoudt dan de paar dagen die je gewoonlijk meemaakt na een serieuze overbelasting zou ik er zeker mee naar een andere dokter gaan. 

groet, Jan
thanks voor je snelle reactie, ik heb nog nooit wat op een forum gezet maar maakte me toch wel een beetje zorgen en zon dokter die je dan niet serieus neemt is dan ook niet prettig.

ik snap dat jullie geen doktoren zijn maar met kennis en ervaring kom je een eind.

nogmaals bedankt
Paul op 23 januari 2020 om 17:56
Hallo, ik heb vorig week enorme stroonstoten gekregen door het perongeluk aanraken van een condensator ( capacitor) het is een 220v, 1 fase motor van een combinatiebank. Het is gebeurd in Suriname waar de machine is gekoppeld aan 2 fasen van elk ongeveer 128v. Ik was dus aan het schaven en op gegeven moment wilde ik de machine uit doen en toen werd ik opeens geëlektrocuteerd voor 20 tot 30sec. Mijn lichaam zat vast aan de machine, 1 aan de condensator en 1 aan de ronde railing van de roltafel baan. Ik kon maar niet loslaten en op gegeven moment na die seconden heb ik door de kracht van de Heer kunnen loslaten. Ik was alleen bezig in de shop, dus niemand die de hoofdschakelaar kon uitdoen. Er is ook geen aardlek schakelaar op de brekerkast. De combinatiebank is aangesloten op een automatische groep van 20Amp. Ik heb gisteren gemeten welke amperage door de kabels naar de condensator gaan en dat is 6.77A op 1 draad en 6.45A op de andere draad. Ik heb begrepen dat dit dodelijk zou kunnen zijn? Ik heb wel een diepe brandwond aan mijn hand overgehouden en de eerste dag kon ik niet slapen van de pijn aan aan mijn arm en kuiten. 

Het bleek dus dat de condensator niet goed geïsoleerd was naast de aan uit knop. 

De vraag die in me opkomt is: was  het mogelijk dat ik mij heb los kunnen rukken van de machine en was het werkelijk dodelijk? Dank alvast 
Theo de Klerk op 23 januari 2020 om 19:06
>was het mogelijk dat ik mij heb los kunnen rukken van de machine en was het werkelijk dodelijk?

Losrukken kan vooral als je met name met je handen niets omvat. Stroom doet je spieren samentrekken waardoor je vingers samenknijpen en je dus steviger vasthoudt. Wat bij voorwerpen onder stroom nu net niet moet.
Met andere lichaamsonderdelen is de kwestie vooral: kun je terwijl spieren samentrekken je toch losduwen/maken van zo'n voorwerp?

Werkelijk dodelijk is ook varierend. Dat hangt er maar vanaf hoe de stroom door je lichaam loopt. Als je erg zweet waarschijnlijk vooral langs je huid. Dat kan brandplekken opleveren.
Minder zweet, dan zal stroom meer door je lichaam gaan. En als dat je hart raakt is het ernstig en kun je overlijden. 
Sta je met 2 voeten op de grond? Is een van je schoenen natter dan de ander? Ook dat zijn factoren die mee kunnen tellen.

Het is dus niet tevoren te zeggen welke stroom dodelijk zal zijn (hoe hoger, hoe groter de kans) omdat het ook van je lichamelijke toestand van het moment afhangt.

Wat wel altijd zal gelden is dat stroom de weg-van-de-minste-weerstand kiest. Jouw lichaamstoestand bepaalt wat die weg is.

Dit zijn trouwens situaties waarbij aardlekschakelaars als beveiliging goed kunnen reageren (niet "stoppen" of smeltveiligheden - die slaan pas aan als de stroomsterkte te groot wordt en dan is het leed al geleden)
Paul op 23 januari 2020 om 19:27
Dank u voor uw snelle reactie. Ik zat dus op een stoel met beide voeten op de grond met slippers aan en 1 hand om de ronde metalen buis en 1 hand aan de condensator toen het gebeurde en was ook niet aan het zweten.  Op de condensator staat 40μF (mfd) en 370VAC, en amperage die door de 2 draden loopt is elk rond de 6.5A.
Paul op 23 januari 2020 om 19:37
Verder ben ik naar de arts gegaan en die heeft me alleen gezegd dat als ik hartkloppingen krijg ik naar de spoedeisende hulp moet.  Verder de wond met wat brandzalf behandelen en het komt goed.
Jan van de Velde op 23 januari 2020 om 23:57

Paul plaatste:

amperage die door de 2 draden loopt is elk rond de 6.5A.
Dag Paul,

Die 6,5 A zegt niks over de stroomsterkte die werkelijk door je lichaam stroomde. Zeker geen 6,5 A, ander zat je dit hier nu niet te typen, nooit meer.

1) Je lichaam heeft namelijk ook een weerstand. Bij droge huid een vrij grote zelfs, en daarom komen mensen bij aanrakingen met lichtnetdraden relatief vaak met de schrik vrij.

2) de spanning tussen machine en aarde was in jouw geval "slechts" 127 V, niet de 250 V die tussen de twee fasen van je systeem staat. Dat is dan weer een voordeeltje van een tweefasen-stroomnet. Groet, Jan
Paul op 28 januari 2020 om 13:49
Hallo Jan,

Hartelijk dank voor uw reactie en uitleg. Het verwondert me nog steeds, maar God is goed dat ik dit nog kan na vertellen en slechts met 1 diepe wond ervan af ben gekomen. Fijne dag voor jullie.
Theo de Klerk op 28 januari 2020 om 14:10
Met god heeft natuurkunde niet zoveel te maken. Des te meer met de grilligheden van je lichaam: waar het wel/niet geleidend is. Dat bepaalt in hoge mate je overlevingskans. 
Zie het als de bliksem: die gaat van wolk naar aarde (en andersom) langs grillige paden. Die zijn niet tevoren te bepalen omdat op detail niveau (en zo werkt de natuurkunde, al willen we het graag idealiseren/globaliseren) de lucht meer of minder geleidt. De ladingsdeeltjes volgen direct het pad van minste weerstand. Geen god, allah, jaweh of wie ook die daar iets aan helpt of tegenhoudt.
Jan van den Akker op 28 januari 2020 om 18:13
Beste Theo,

Je  analyse over overlevingskans wanneer iemand geraakt wordt door de bliksem oe je wel netjes. Maar met je eerste opmerking sla je toch echt de plank mis. Natuurkunde heeft zijn hele bestaan aan God te danken. Als natuurkundigen onderzoeken we de wetmatigheden en logica in de schepping. Zonder Schepper zou er helemaal geen logica te verwachten zijn.
Theo de Klerk op 28 januari 2020 om 19:10
Religie is "geloven", natuurkunde is zoeken naar verklaringen. Verder is dit forum niet de plek om over wel/niet bestaan van allerhand scheppers of goden en hun invloed te discussieren.
henri op 28 februari 2020 om 11:55

Paul plaatste:

Verder ben ik naar de arts gegaan en die heeft me alleen gezegd dat als ik hartkloppingen krijg ik naar de spoedeisende hulp moet.  Verder de wond met wat brandzalf behandelen en het komt goed.
dat is een heel slecht advice van de arts. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/elektrische-verwondingen zo als je daar kunt lezen kun door afbraakstoffen je zelf vergiftigen en je nieren slopen. het zou dus handig zijn om een bloedonderzoek te doen waarna je bij te hoge waarden een uurtje aan een dialise apparaat moet. als de pijn die je had ook in de spieren zaten is de kans vrij groot dat je spieren zwaar getroffen zijn en dus afval stoffen los laten.
Tonny op 08 oktober 2020 om 13:32
Een tijd onder 220volt gestaan. Kon niets meer. Liet alles lopen. Toen sprongen de stoppen. Ben naar de huisarts gegaan en die zei, "het is goed voor je hart". Kan ik later daar geen andere klachten aan overhouden?
Theo de Klerk op 08 oktober 2020 om 14:33
Het is niet goed voor je hart (de arts zal wel spottend/schertsend gesproken hebben). Je hebt gewoon heel veel geluk gehad.

Ieder lichaam reageert anders. Ook de manier waarop je onder spanning stond en het overleefde, heeft een grote invloed. Of er blijvende of later aan het licht tredende schade is, zou ik niet weten. De meeste gevolgen lijken me vrij direct merkbaar.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft zes appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)