Dodelijke stroomsterkte

maaike stelde deze vraag op 07 april 2006 om 19:00.

Quote
Welke stroomsterkte door je hart is dodelijk..?

Reacties:

Bert
07 april 2006 om 23:30
Quote

Beste Maaike,

het gevaar van stroom is dat je hart ongecoördineerde samentrekkingen gaat vertonen (fibrileren).

Of dat gebeurt hangt ervan af wat de frequentie van de stroom is (50 Hz is heel ongunstig) , hoe lang het duurt en of de stroom door je borstkas gaat.

In het natuurkunde boek Scoop (havo Hfdstk. 7, vwo Hfdstk. 8) staat een grafiek met richtwaarden voor een wisselstroom van 50 Hz. Daaruit is af te lezen dat bij een tijdsduur van 2 s een stroom van 50 mA of meer dodelijk kan zijn; als het maar even duurt (10 ms) kun je wel 500 mA verdragen.

Bert 

Patrick
10 april 2006 om 03:45
Quote

Beste Maaike,

Dit heb ik geleerd.

30 mA door de hart (arm 1 door je hart en via andere arm terug, bijvoorbeeld als je met beide handen een stroomdraad met spanning vastpak) is genoeg om eraan te overlijden.

1 A overleef je niet. Heel je spierenstelsel zou dan verbranden. Je kan het zien als overbelasting.

Ik hoop dat je hier wat aan heb. 

Patrick.

Harry
12 december 2014 om 10:10
Quote
Gevaren van elektriciteit

Elektrische stroom heeft naast de aangename kanten (energiebron voor licht, beweging, warmteoptische en akoestische signalen) ook onaangename kanten, die zeer gevaarlijk zijn.De aanraking met elektrische stroom kan zware verbrandingen tot gevolg hebben of zelfs dodelijk zijn. Een veel voorkomend risico is elektrocutie door contact met spanningvoerende delen.

Elektrocutiegevaar

Er zijn twee soorten elektrocutiegevaar:
- Aanraking van delen die stroom voeren zoals leidingen.
- Aanraking van delen die eigenlijk geen stroom mogen voeren maar door een defect onder spanning staan.

Gevolgen bij het in contact komen met elektriciteit:
- Samentrekken van spieren.
- Warmteontwikkeling waardoor brandwonden kunnen ontstaan en elektrochemische reacties in menselijk weefsel.

Schrikeffecten.

De ernst van de gevolgen van een ongeval en het levensgevaar wordt bepaald door een aantal factoren:
- de stroomsterkte;
- de stroomsoort (wissel- of gelijkspanning);
- de tijdsduur van de stroomdoorgang;
- de lichaamsweerstand;
- de weg van de stroom door het lichaam;
- omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, vloerafwerking e.d.).

Daarnaast hangen de gevolgen van blootstelling aan een elektrische stroom af van de eigenschappen van het slachtoffer (geslacht, lichaamsgewicht, lichamelijke conditie).De gevolgen van een stroomdoorgang door het lichaam lopen uiteen van een nauwelijks voelbare prikkeling tot een fatale hartstilstand. Van de genoemde factoren is vooral de invloed van de stroomsterkte belangrijk. Een spanningsverschil (> 40 volt) is nodig om de elektrische weerstand van het menselijke lichaam te overwinnen zodat er stroom kan gaan lopen. Al zeer kleine stromen (milliampères!!) kunnen grote gevolgen hebben.

Invloed van elektrische stroom op de mens
 
Gevolgen voor de mens bij een stroomsterkte van:
1 mA    geen gevaar
4 mA    pijn wordt voelbaar
15 mA  de grens waarop het spanningvoerende voorwerp nog kan worden losgelaten
20 – 30 mA bewusteloosheid kan optreden
50 – 80 mA kans op overlijden
 
Spierverkramping

Bij ca. 15 mA treedt spierverkramping op. Vanaf deze stroomsterkte kan men het onder spanning staande object niet meer loslaten. Hierdoor wordt de tijdsduur waarbij stroom door het lichaam kan lopen verlengd. Ook is hierdoor het contact van het slachtoffer met het onder spanning staande object moeilijk te verbreken. Hogere stroomsterkten kunnen de ademhaling belemmeren en veroorzaken verkramping van de hartspier, waarbij kans bestaat op hartfibrillatie. Daardoor stopt de bloedsomloop en ontstaat een levensbedreigende situatie waarin alleen snelle medische hulp redding kan bieden. Het eerste dat gedaan moet worden bij elektrocutie, is uitschakelen van de stroom. Daarna onmiddellijk een dokter of de geneeskundige dienst waarschuwen. Intussen moet eerste hulp worden verleend.

Warmte ontwikkeling

Ook al voelt iemand zich na een stroomschok vrij goed, toch is een geneeskundig onderzoek aan te raden. Er kan namelijk inwendige verbranding of vergiftiging optreden. Omdat deze gevolgen dikwijls niet zichtbaar zijn worden zij vaak onderschat!! Inwendige verbranding ontstaat op plaatsen waar weinig stroomgeleidend lichaamsweefsel aanwezig is bijvoorbeeld in de gewrichten. Door warmteontwikkeling en elektrochemische reacties kunnen schadelijke en giftige stoffen ontstaan die via de bloedbaan organen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld de werking van de nieren kan verstoord worden. Deze stoffen komen dan in het bloed waardoor mensen zich onwel gaan voelen en misschien niet direct denken aan een relatie met elektriciteit een paar dagen geleden. Het bloedonderzoek zou dan gericht moeten zijn op lever en nier schade. Ten gevolge van de verbranding kan er een stijging zijn van de witte bloedlichaampjes na 3 dagen als maat voor de ontstekingsreactie in het lichaam.

Het is belangrijk slachtoffers van een stroomschok nog geruime tijd te observeren omdat zich na dagen en zelf weken nog complicaties kunnen voordoen tot kans op overlijden. Kortom niet standaard bloedprikken maar wel in de gaten houden en rekening houden met de mate van blootstelling.
Jan
24 januari 2018 om 16:53
Quote
Stel dat je een metalen haarpinnetje / schuifje mer beide uiteindes in het stopcontact stopt. Krijg je dan een dodelijke schok? 
Jan van de Velde
24 januari 2018 om 17:04
Quote
Dag Jan,

Als het goed is vliegt dan binnen een fractie van een seconde de zekering eruit en kom je weg met een paar brandblaren op je vingertoppen. 
Weigert de zekering om een of andere reden, dan is het nog niet zeker dat je een dodelijke schok krijgt. Dan moet ook de aardlekschakelaar het laten afweten.

Ook dan heb je nog steeds redelijke overlevingskansen, maar mensen die dat eens willen meemaken en het dus eens gaan proberen kunnen worden genomineerd voor een Darwin-onderscheiding


Groet, andere Jan
Jort
31 januari 2018 om 21:09
Quote
Kan er elektriciteit in je lichaam kunnen vast blijven zitten na electrocutie?
Jan van de Velde
31 januari 2018 om 21:14
Quote
dag Jort,

nee, dat kan niet. "elektriciteit" is trouwens toch al iets dat je niet kan meten. 
Je kunt stroomsterkte meten, of spanning, of lading, maar elektriciteit is gewoon de verzamelnaam voor alle verschijnselen die met elektrische lading te maken hebben.

Groet, Jan
Ali
14 januari 2019 om 23:11
Quote
waarom is het gebruik maken van een defibrillator niet gevaarlijk?
Theo de Klerk
14 januari 2019 om 23:19
Quote
Ook die is gevaarlijk voor de toepassers die moeten voorkomen dat ze zelf als geleider werken tussen de hoge spanning die wordt opgewekt en de "aarde".
De hoge spanning (niet stroomsterkte!) kan het hart weer aan het kloppen krijgen. Bij kloppende harten kan het juist ontregelend werken. Je gebruikt het dus alleen in noodgevallen waar nietsdoen zeker aan doodgaan gelijk staat.
Ali
14 januari 2019 om 23:24
Quote
Maar bij het gebruik van een defibrillator wordt een grote stroomstoot in het lichaam gestuurd. Waarom doen we dit dan toch als stroom door het lichaam gevaarlijk is?
Theo de Klerk
14 januari 2019 om 23:41
Quote
Uit https://nl.wikipedia.org/wiki/Automatische_externe_defibrillator:

Een automatische externe defibrillator (AED) of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen. Dan krijgt het normale hartritme de kans om de controle terug over te nemen. 

Een schok is niet een grote stroomsterkte maar een groot spanningsverschil. Zoals ook schrikdraad hoge spanning maar lage stroom geeft (lager dan de AED vermoed ik).
Afhankelijk van de ondervonden weerstand kan dit een grotere stroomsterkte veroorzaken (U = IR grofweg). 
Jan van de Velde
15 januari 2019 om 00:06
Quote
"Stoot" of "schok" zijn de sleutelwoorden.
Want ook voor een mensenlichaam geldt de wet van ohm: grote spanning==> grote stroomsterkte

Voor schrikdraad is de beveiliging tweeledig:
  1. - de bron heeft een hoge inwendige weerstand: zodra er een stroom gaat lopen (doordat je via je lichaam die draad aardt) dondert de klemspanning vanzelf in elkaar, en/of wordt begrensd door de capaciteit van een opgeladen condensator.
  2. - een schok duurt ten hoogste een milliseconde. Ga maar eens bij zo'n apparaat staan, elke seconde hoor je een tikje, elke seconde even gedurende een milliseconde een 10-15 duizend volt op zo'n draad.
Dus voordat weefsel op aanraakpunten zo heet kan worden dat het brandwonden veroorzaakt is de stroom al gestopt, en verder vermijdt de korte duur dat verkrampte spieren de draad blijven vasthouden, zodat je niet schok na schok zal krijgen. 
Voor een gezond mens mag het aanraken van een schrikdraad zeker niet levensbedreigend genoemd worden. Toch zou ik er geen hobby van maken. Een prettige ervaring is het zeker niet, maar dat is er ook de bedoeling van.

Voor een AED geldt:
Het zenuwstelsel is goed beschouwd ook een elektronisch besturingssysteem: ministroomstootjes uit die zenuwen doen spiercellen even samentrekken, als het goed is op gecoördineerde wijze. 
Bij een stilstaand hart is dat systeem ontregeld. Door een ook weer zeer korte stroomstoot kan dat dan weer juist op gang gebracht worden, en ja, dat zijn heftige stroomstoten (I=U/R). Door het spontaan samentrekken van allerlei spieren vliegt zo'n patiënt met een beetje pech alle kanten op, en omstanders mogen de patiënt tijdens zo'n stoot voor hun eigen (elektrische) veiligheid dan ook niet aanraken. 

Stilstaand (hart) is een sleutelwoord: als een AED een hartslag contateert zal hij niet afgaan, want die stroomstoot zou een kloppend hart juist stil kunnen zetten, kunnen ontregelen. Als het goed is is zo'n AED in dat opzicht dus "amateurbestendig".  

groet, Jan
Jansje
08 september 2019 om 23:59
Quote
Ik heb de volgende vraag: ik heb een elektrische deken. Nu blijkt dat er een stroomlek is in het deken. Hoe ben ik daar achter gekomen? Ik lag op bed met deken aan, mijn dochter kwam naast me zitten en ik raakte haar schouder aan. Toen voelde die vreemd aan, alsof ie stroef was. Nu bleek dat als ik mijn deken uitzette dat dit effect verdwenen was. Ik weet niet hoelang ik al zo slaap met mijn electrische deken maar ik heb hem aangeschaft in mei 2015. Wat voor een gevolgen kan het hebben als deze zwakstroom 24V, en een vermogen 60 watt, een hele nacht door mijn lichaam gaat? Ik had hem stand-by staan vaak en dan doet hij het ook. Alleen als ik de schuifknop uitzet onderbreekt hij de stoom, dus ook de geleiding.
Jan van de Velde
09 september 2019 om 00:10
Quote

Jansje plaatste:

Wat voor een gevolgen kan het hebben als deze zwakstroom 24V, en een vermogen 60 watt, een hele nacht door mijn lichaam gaat?
dag Jansje

24 V heeft geen gevolgen tenzij je met een nat lijf onder een natte deken ligt, dan wordt dat oncomfortabel.

Het verschijnsel dat je beschrijft ("stroef"...") komt me onbekend voor (wat niet wil zeggen dat je conclusie, een kapotte draad, per se onterecht is). Maar als je het niet vertrouwt is er met elektrische dekens maar één oplossing: de vuilnisbak. 

Overigens al eens een andere elektrische deken geprobeerd? Daarmee geen vergelijkbaar verschijnsel? 

groet, Jan
Theo de Klerk
09 september 2019 om 00:12
Quote
Met elektriciteit ga je geen risico's nemen. Wegdoen die deken!
Zweten, kortsluiting... potentieel allemaal levensgevaarlijk.

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Ariane heeft twintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Ariane nu over?

Antwoord: (vul een getal in)