(warmte)straling

Jaap stelde deze vraag op 26 maart 2006 om 16:46.

Beste vraagbaak,
Graag een reactie op de volgende meerkeuzevragen. Als er verschillende effecten tegelijk een rol spelen, kies dan het voornaamste effect.

Meerkeuzevraag 1
Hoe helpt het afdekglas van een zonnecollector zorgen voor een hogere watertemperatuur?
A Veel zonlicht gaat door het glas naar binnen > absorptie door voorwerpen in de kas > temperatuurverhoging > omzetting van zonlicht in infrarode straling; deze infrarode straling kan niet goed door het glas naar buiten gaan > de temperatuur in de kas wordt hoger dan zonder glas.
B De warmte van de zon kan wel door het glas naar binnen, maar vervolgens niet meer naar buiten.
C Het glas vermindert het warmtetransport in de vorm van geleiding en stroming.
D Anders, namelijk...

Meerkeuzevraag 2
Waarom kan zonwering het best aan de buitenzijde van een raam worden aangebracht?
A Met zonwering aan de binnenzijde gaat er (meer) zonlicht naar binnen > stralingsabsorptie binnenshuis > temperatuurstijging binnenshuis > omzetting van zonlicht in infrarode straling; de infrarode straling kan (in tegenstelling tot licht) niet goed door het glas naar buiten > hogere temperatuur binnenshuis. Met zonwering aan de buitenzijde voorkóm je dit.
B Met zonwering aan de binnenzijde wordt het glas zelf heter als gevolg van de zonnestraling > het glas gaat meer warmte naar binnen stralen. Zonwering aan de buitenzijde zorgt dat het glas van de ruit geen hoge temperatuur krijgt.
C Met zonwering aan de binnenzijde kan de warmte (of: infrarode straling) van de zon wel door het glas naar binnen gaan, maar daarna niet meer naar buiten.
D Anders, namelijk... 

Volgens mij is het beste antwoord in beide gevallen A, maar ik ben er niet zeker van.

Reacties

Bas op 28 maart 2006 om 16:08

Beste Jaap K,

Het lijkt me inderdaad A in beide gevallen, maar dat kan ik zo niet bewijzen.

Wanneer aan glas ijzer wordt toegevoegd absorbeert het infraroodstraling beter. Wellicht is uit te zoeken of
dat gebeurt bij het afdekglas?

 Bas

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft veertien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)