gebruik kernstraling

sabine stelde deze vraag op 26 maart 2006 om 16:30.
waarvoor word kernstraling gebruikt?

Reacties

Jaap op 26 maart 2006 om 17:04

Dag Sabine,

Kernstraling heeft uiteenlopende toepassingen. Ik noem er enkele.

Medische diagnostiek. Een arts kan een patiënt een radioactieve isotoop toedienen. Vaak wordt een element gekozen dat zich op een bepaalde plaats (bij voorbeeld de schildklier) ophoopt. De straling van de toegediende isotoop kan buiten het lichaam worden geregistreerd. Het aldus verkregen beeld geeft informatie over bij voorbeeld de grootte of de biologische activiteit van het orgaan.

Medische therapie. Als een stof die bij voorbeeld alfastraling uitzendt, in een tumor wordt geïnjecteerd, wordt de tumor zo sterk bestraald dat de cellen doodgaan.

Technische toepassingen. Neem een bron die bij voorbeeld gammastraling uitzendt. Plaats de bron aan de onderzijde van het papier dat in een papierfabriek door twee walsen op de gewenste dikte wordt gebracht. Als het papier te dik is, laat het veel straling door > automatisch signaal dat de walsen dichter op elkaar drukt > papier krijgt de goede dikte.
Met een bron van gammastraling en een sensor kun je ook vaststellen tot welke hoogte een stalen cilinder nog is gevuld met bij voorbeeld vloeibaar koolstofdioxide. Houd je de bron en de sensor (buiten de cilinder) beneden het vloeistofoppervlak (in de cilinder), dan meet je als gevolg van abosrptie in de CO2-vloeistof weinig gammastraling. Je meet meer gammastraling zodra je met de bron en de sensor boven het vloeistofoppervlak komt.

Ouderdomsbepaling. De kernstraling van koolstof-14 maakt het mogelijk te bepalen wat de verhouding is tussen koolstof-14 en (gewone) koolstof-12. Deze verhouding geeft informatie over de ouderdom van bij voorbeeld een fossiel. 

Kerncentrale: nee. De kettingreactie in een kerncentrale wordt op gang gehouden door neutronen die vrijkomen bij de splijting van een kern uranium-235. Deze neutronen zijn echter geen kernstraling maar brokstukken van een splijtingsreactie. Dat geldt ook voor een kernexplosie.
Groeten,
Jaap K

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Ariane heeft veertien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Ariane nu over?

Antwoord: (vul een getal in)