Icon up Overzicht

Homerun vergt precisiewerk

Onderwerp: Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging, Trilling en golf

(havo, vwo, Tweede wet van Newton, rechtlijnige beweging, versnelling, staande golf, gevorderd, 15-30 min)

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

 

Dat is nog eens een mooi artikel: sport en natuurkunde ineen! Er staat in het artikel een heleboel natuurkunde, vooral mechanica. Maar in het artikel wordt niets uitgerekend en er worden geen formules genoemd. Dat gaan we nu doen.

 

a) Geef de formule voor de (tweede) wet van Newton en de formule waarmee je de versnelling kunt uitrekenen.

b) 'Actie is reactie' zei Newton al. Druk deze spreuk uit in een formule. Is het besproken effect van de bal op de knuppel te minimaliseren door een zwaardere knuppel te gebruiken?

c) In het artikel staan de snelheden van de aangegooide en de weggeslagen bal genoemd. Ga uit van een contacttijd van éénduizendste seconde. Bereken de versnelling die de bal krijgt.

d) Zoek uit hoe groot de massa van een honkbal is en bereken daarmee de kracht van de knuppel op de bal. Komt je antwoord overeen met de kracht van een paar duizend kilo?

e) Leg in je eigen woorden uit wat de sweet spot van een honkbalknuppel is en waarom deze belangrijk is.