Optrekkende auto (HAVO 12, 2007-I)

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

Examenopgave natuurkunde 1,2 HAVO, 2007 tijdvak 1: opgave 1

Met een auto is een testrit gemaakt op een horizontale weg. Figuur 1 is het (v,t)-diagram van deze rit.

figuur 1

In de grafiek zitten drie dalende stukjes omdat de chauffeur dan schakelt. Na het schakelen versnelt de auto weer.

Opgaven

a) Leg uit hoe uit de grafiek blijkt dat de versnelling a na het schakelen kleiner is dan voor het schakelen.

De auto heeft een massa van 1,2 · 103 kg.

b) Bepaal de arbeid die de motor levert in de periode van t=0 tot t=2,0 s. Verwaarloos daarbij de wrijvingskracht die de auto ondervindt.

Tijdens het schakelen wordt de motor ontkoppeld. Op de auto werkt dan alleen de wrijvingskracht. In figuur 2 is het gedeelte van de snelheidgrafiek tussen t=5 en t=7 s vergroot weergegeven. In die periode schakelt de chauffeur voor de tweede maal.

figuur 2
c) Bepaal met behulp van figuur 2 de grootte van de wrijvingskracht op de auto tijdens het schakelen.

Vanaf t=20 s remt de auto af tot stilstand (zie figuur 1).

d) Bepaal met behulp van figuur 1 de afstand die de auto tijdens het remmen aflegt.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.