Fotograferen (HAVO 12, 2007-I)

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

Examenopgave natuurkunde 1,2 HAVO, 2007 tijdvak 1: opgave 2

Een amateur-fotograaf heeft een foto van een bloem gemaakt. Zie figuur 1. Op de achtergrond is de schaduw van de bloem te zien. De afstand tussen de bloem en de lens was 63 cm. De fotograaf heeft scherp ingesteld op de bloem. Het fototoestel heeft een lens met een brandpuntsafstand van 7,0 cm.

figuur 1

Opgaven

a) Bereken de afstand tussen de lens en de film.

In figuur 4 is schematisch getekend hoe een punt B van de bloem door de cameralens op de film wordt afgebeeld. Punt S is een punt van de schaduw van de bloem.

De fotograaf bekijkt de negatieven van het filmpje met een loep. Zie de foto in figuur 2. In figuur 3 zijn het filmpje (als een pijl) en de loep schematisch getekend. In deze figuur zijn ook de twee brandpunten van de loep aangegeven.

figuur 2
figuur 3
b) Beantwoord de volgende vragen:
  • Waar bevindt zich het beeldpunt van S: in P, Q of R?
  • Teken in de figuur hieronder (fig. 4) de lichtbundel die vanuit S via de lens op de film valt.
  • Leg met behulp van de tekening uit waarom de schaduw van de bloem onscherp is.
figuur 4
c) Construeer in figuur 3 het beeld van het filmpje en controleer of de vergroting in deze contructie overeenstemt met die in figuur 2.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.