Lopende golf

Onderwerp: Trilling en golf

havo/vwo, trilling en golf, instapniveau, 7,5 min

Voor ondersteuning kun je de interactieve bijles over golven bekijken. Klik dan op deze link.

Opgave

Van een naar rechts lopende golf is hieronder een momentopname weergegeven. De gebruikte verticale schaal is een andere dan de horizontale schaal.
De trillingstijd is 0,10 s.
Op t = 0 passeerde het golffront de plaats x = 0. Voor punt P geldt: xP = 0,05 m.
Het golffront is op het tijdstip van de opname bij x = 0,16 m.

a) Leid uit de momentopname af op welk tijdstip t de momentopname is gemaakt.
b) Bepaal de voortplantingssnelheid van de golf.
c) Schets voor het punt P de u,t-grafiek voor de 0,10 s volgend op de momentopname.