Het normale oog

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

vwo, licht, instap, 10 min

Opgave

Als je een voorwerp binnen de brandpuntsafstand van een positieve lens zet, ontstaat een rechtopstaand vergroot beeld.

Tekening 1

De tekening hierboven is op schaal. De loep heeft een diameter, zoals getekend. Ook de positie en de grootte van de pupil, het minder dik getekende deel van het oog, heeft de juiste grootte. In dit vereenvoudigde model kun je ook net doen of de pupil samenvalt met de ooglens.

a) Construeer het beeld dat door de loep van de pijl wordt gevormd in tekening 1.

Bij een juist gebruik van de loep plaatst men het voorwerp in het brandpunt, zoals in tekening 2.

Tekening 2
b) Teken in tekening 2 de bundel die vanuit de top van de pijl via de loep richting oog gaat.