Icon up Overzicht

Arbeid en energie 4

Onderwerp:

havo/vwo, arbeid en energie, 10 min

Opgave

Een voetbal wordt door een bekende voetballer vanaf een heuvel met een beginsnelheid van 7,5 m/s onder een willekeurige weggeschopt. Verwaarloos de luchtwrijving. De bal komt 15 meter lager in een kuil terecht.

a) Bereken de snelheid van de bal bij het neerkomen.