Icon up Overzicht

Beweging van een auto met constant vermogen

Onderwerp: Kracht en beweging

 

5. Beweging van een auto met constant vermogen

Een auto heeft een nuttig vermogen van 27 kW. We nemen aan dat dit vermogen is tijdens de hele rit constant is.
De massa van de auto is 900 kg en de rolwrijvingscoefficiënt μ = 0,015
De auto ondervindt een luchtwrijvingskracht volgens de formule:

>

en een rolwrijving volgens...

>

De cw-waarde van de auto is 0,40; het frontaal oppervlak A is 1,9 m2.

a) Toon aan dat

>

b) Toon aan dat de weerstandscoëfficiënt cw geen eenheid heeft.

c) Bereken de dichtheid van lucht bij 1020 hectopascal en een temperatuur van 24 °C (neem voor de molmassa van lucht 28,8 g/mol).

d) Bereken bij een snelheid van 90 km/h
i) de rolwrijving
ii) de luchtwrijving
iii) de versnelling

e) Stel een formule op voor de eindsnelheid die de auto bij een vermogen van 27 kW kan bereiken. Als het goed is, wordt het een 3e graadsvergelijking.

f) Los die vergelijking op met de Grafische Rekenmachine.

Nu is er een tegenwind van 10 m/s

g) Stel weer een vergelijking op voor de eindsnelheid en bereken welke snelheid nu gehaald kan worden.