Icon up Overzicht

Heliumballon

Onderwerp: Arbeid en energie, Gas en vloeistof

havo/vwo, gas en vloeistof, arbeid en energie, extra moeilijk, 20 min

Opgave

Het helium in een ballon heeft een volume van 1,00*103 m3, een temperatuur van 293K en een druk van 1040 mbar.

a) Bereken de massa en de dichtheid van het helium in die ballon.

De ballon wordt losgekoppeld, gaat de lucht in en wint dus aan zwaarte-energie en kinetische energie. We vergelijken de energie van de ballon op de grond met die op 50 m hoogte. Je kunt er van uit gaan dat de eigenschappen volume, temperatuur en druk op 50 m hoogte nog niet significant veranderd zijn.

b) Leg uit hoe de 'wet van behoud van energie' van invloed is bij het vergelijken van deze twee posities. Hierbij moeten de ter zake doende energievormen worden genoemd en welke kracht arbeid verricht.
Vergeet niet te vermelden waar die kracht op werkt.