Icon up Overzicht

Lesbrief decibelschaal

Onderwerp: Geluid

Bent u met uw leerlingen toe aan het behandelen van de decibelschaal? Overweeg dan gebruik te maken van deze lesbrief, die uitgaat van materiaal op natuurkunde.nl. Er is een docentenhandleiding beschikbaar en de lesbrief is ook als pdf-bestand te downloaden, zodat u deze kunt kopiëren en aan uw leerlingen uitdelen.

Inleiding

Al het benodigde materiaal voor deze lesbrief kan je vinden bij het thema Geluid.
De tekst van deze lesbrief kan je hier downloaden.

1. Bijles Decibelschaal

Ga naar de bijles Decibelschaal en bekijk en beluister de animatie.

 

1. Neem een lage frequentie, b.v. 240 Hz. en vergroot dan de amplitude.

a) Wat gebeurt er met het geluid?

b) Wat zie je veranderen aan de transversale golf, en wat aan de longitudinale golf?

c) Bekijk goed hoe een klein stukje van de golf beweegt. Hoe is die beweging bij:
de transversale golf?
de longitudinale golf?

2. Stel nu de amplitude in op 50% en verhoog de frequentie:

d) Hoe verandert het geluid?

e) Hoe verandert de golflengte?

f) Bij welke frequentie in deze animatie kan je de golven zien lopen van de luidspreker naar het oor?

3. Maak na lezing van de bijles de volgende opdrachten:

g) Geef de definitie van intensiteit.

h) Geef de eenheid ervan.

i) Schrijf de kwadratenwet op

j) Wat gebeurt met de intensiteit als de afstand tot de bron 3x zo klein wordt?

Op 7,0 m afstand is de intensiteit 5,0.10-6 W/m2

k) Bereken het geluidsvermogen van de bron

l) Bereken de intensiteit op 28 m afstand

2. Bijles Decibelschaal deel 2

Ga naar de bijles Decibelschaal deel 2.

4. Beantwoord de volgende vragen:

m) Welke intensiteit hoort bij de gehoordrempel?

n) Hoe groot is de intensiteit bij 20 dB ?

o) Hoe groot is de intensiteit bij 120 dB?

Bekijk en beluister de animatie.

 

5. Je staat bij een popconcert op 200 m van de luidsprekers.

p) Hoeveel dB is daar het geluidsniveau?

q) '€˜Wandel'€™ naar de bron toe en noteer het geluidsniveau bij de in de tabel hieronder gegeven afstanden.

Afstand (m)Geluidsniveau (dB)
200  
150  
100  
50  
25  
10  
5  

3. Bijles Rekenen met de decibelschaal

Ga naar de bijles Rekenen met de decibelschaal.

6. Beantwoord hiermee de volgende vragen:

r) Waarom is de dB eigenlijk geen eenheid?

s) Klopt de in de bijles genoemde vuistregel met je ingevulde tabel hierboven?

t) Bereken het vermogen van de geluidsbron van de tabel hierboven.

u) Maak het rekenvoorbeeld uit de bijles.

v) Wat voor '€˜vuistregel' kan je geven als de intensiteit 5x zo groot is?

4. Opgaven over decibelschaal

Ga naar de opgaven over decibelschaal.

Je kan nu oefenen met de daar gegeven opgaven.
Op de website staan er trouwens nog veel meer.
Je kan natuurlijk ook de opgaven uit het boek gebruiken om te oefenen.

5. Meer weten

Wil je meer weten, b.v. wat men bedoelt met dB(A), of er negatieve geluidsniveau’s bestaan, hoe geluid kan breken in de atmosfeer, hoe men geluidshinder van vliegtuigen meet, enz enz. Er staan nog vele artikelen op de website die verdieping van de stof geven.
Deze kan je allemaal vinden in het thema Geluid.
Ook bruikbaar voor werkstukken!